نت
40a63d5d-40fb-4090-8908-d59b3f866872_دمو.jpg
2 از 5 امتیاز

نت سنتور آهنگ جاده یک طرفه مرتضی پاشایی

نام :

نت سنتور آهنگ جاده یک طرفه مرتضی پاشایی

نام آهنگساز : مرتضی پاشایی
تنظیم : بابک برگ بیدی
سطح : متوسط
ساز :

سنتور

قیمت : 3,500 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : متوسط
حجم : 246/7 کیلو بایت
ساز :

سنتور

نت سنتور آهنگ جاده یک طرفه مرتضی پاشایی

فروش توسط :

مرتضی پاشایی

نام آهنگساز :

مرتضی پاشایی

تنظیم :

بابک برگ بیدی

نتمشخصات نت
ساز :

سنتور

سطح : متوسط
قیمت نت : 3,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 246/7 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت سنتور آهنگ جاده یک طرفه-مرتضی پاشایی

آهنگساز : مرتضی پاشایی

تنظیم کننده بابک برگ بیدی

سنتور را در سل مینور کوک کنید و خرک نهم سیم زرد را فا دیز کوک نمایید. در قطعه نت های فا دیز را روی خرک نهم سیم زرد اجرا کنید.

نت های مرتضی پاشایی

نت های سنتور

دیگر تنظیمات بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ جاده یک طرفه-مرتضی پاشایی

آهنگساز : مرتضی پاشایی

تنظیم کننده بابک برگ بیدی

سنتور را در سل مینور کوک کنید و خرک نهم سیم زرد را فا دیز کوک نمایید. در قطعه نت های فا دیز را روی خرک نهم سیم زرد اجرا کنید.

نت های مرتضی پاشایی

نت های سنتور

دیگر تنظیمات بابک برگ بیدی

نظر
نظر
نظر