سبد خرید
0

مرتضی پاشایی

نت سنتور ستایش از مرتضی پاشایی

نت سنتور ستایش از مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت کیبورد ستایش از مرتضی پاشایی به همراه آکورد

نت کیبورد ستایش از مرتضی پاشایی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت گیتار ستایش از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم جواد نوری

نت گیتار ستایش از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم جواد نوری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت ویولن ادعای عشق از مرتضی پاشایی

نت ویولن ادعای عشق از مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت سنتور ادعای عشق از مرتضی پاشایی

نت سنتور ادعای عشق از مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت کیبورد ادعای عشق از مرتضی پاشایی به همراه آکورد

نت کیبورد ادعای عشق از مرتضی پاشایی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت گیتار ادعای عشق از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار ادعای عشق از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت ویولن آهنگ اشکام جاریه از مرتضی پاشایی

نت ویولن آهنگ اشکام جاریه از مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
اعظم یار احمدی
نت پیانو اشکام جاریه از مرتضی پاشایی

نت پیانو اشکام جاریه از مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
علی احمدی