سبد خرید
0

مرتضی پاشایی

نت سنتور آهنگ نگران منی برای سنتور

نت سنتور آهنگ نگران منی برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ شاید بپرسی مرتضی پاشایی

نت سنتور آهنگ شاید بپرسی مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت ویولن شاید بپرسی از مرتضی پاشایی

نت ویولن شاید بپرسی از مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت پیانو شاید بپرسی مرتضی پاشایی

نت پیانو شاید بپرسی مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت گیتار آهنگ تو راس میگی از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار آهنگ تو راس میگی از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
امیر عبدالهی
نت و تبلچر آهنگ (آهنگی برای ناصر) از مرتضی پاشایی به همراه  آکورد

نت و تبلچر آهنگ (آهنگی برای ناصر) از مرتضی پاشایی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
امیر عبدالهی
نت گیتار آهنگ ستایش از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار آهنگ ستایش از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
امیر عبدالهی
نت گیتار آهنگ نفس از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار آهنگ نفس از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
امیر عبدالهی
نت  ساده گیتار آهنگ جاده یک طرفه از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم  امیر عبدالهی

نت ساده گیتار آهنگ جاده یک طرفه از مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم امیر عبدالهی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 0
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
امیر عبدالهی