مرتضی پاشایی

نت کیبورد شاید بپرسی مرتضی پاشایی به همراه آکورد

نت کیبورد شاید بپرسی مرتضی پاشایی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت گیتار شاید بپرسی مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار شاید بپرسی مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت گیتار آهنگ خداحافظی مرتضی پاشایی

نت گیتار آهنگ خداحافظی مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
محسن عاشوری
نت سنتور جاده یک طرفه مرتضی پاشایی تنظیم تیام عزتی

نت سنتور جاده یک طرفه مرتضی پاشایی تنظیم تیام عزتی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت پیانو جاده یک طرفه مرتضی پاشایی تنظیم تیام عزتی

نت پیانو جاده یک طرفه مرتضی پاشایی تنظیم تیام عزتی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت کیبورد جاده یک طرفه مرتضی پاشایی به همراه آکورد

نت کیبورد جاده یک طرفه مرتضی پاشایی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت گیتار جاده یک طرفه مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم تیام عزتی

نت گیتار جاده یک طرفه مرتضی پاشایی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم تیام عزتی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت ویولن روز برفی مرتضی پاشایی

نت ویولن روز برفی مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور روز برفی مرتضی پاشایی

نت سنتور روز برفی مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی