بابک برگ بیدی

نت آهنگ romeo and Juliet برای سنتور

نت آهنگ romeo and Juliet برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت آهنگ سه گدار برای دو سنتور( دو نوازی سه گدار)

نت آهنگ سه گدار برای دو سنتور( دو نوازی سه گدار)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ درخت از ابی

نت سنتور آهنگ درخت از ابی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

سیاوش قمیشی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت آبی رویا (به جستجوی هیچ) برای سنتور

نت آبی رویا (به جستجوی هیچ) برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فریور خسروی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
Secret Garden برای سنتور

Secret Garden برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

رولف لولند

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ این آخرین باره بصورت دو صدایی

نت سنتور آهنگ این آخرین باره بصورت دو صدایی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

علیرضا افکاری

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ هوس از معین

نت سنتور آهنگ هوس از معین


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ Wedding of Love

نت سنتور آهنگ Wedding of Love


سطح:سخت
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

ریچارد کلایدرمن

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

ولفگانگ آمادئوس موتسارت

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید