سبد خرید
0
نت آهنگ
a5a3a37e-4716-456e-bf4e-39fb17fd5674_بوی-گل-سوسن-و-یاسمن.jpg
0 از 5 امتیاز

نت آهنگ بوی گل سوسن و یاسمن آید برای ترومپت

نام :

نت آهنگ بوی گل سوسن و یاسمن آید برای ترومپت

نام آهنگساز : محمد علی ابرآویز
تنظیم : ترنم نوری
سطح : متوسط
قیمت : 3,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 953/5 کیلو بایت
ساز :

ترومپت

نت آهنگ بوی گل سوسن و یاسمن آید برای ترومپت

فروش توسط :

ترنم نوری

نام آهنگساز :

محمد علی ابرآویز

تنظیم :

ترنم نوری

نت موسیقیمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 3,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 953/5 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت 🎺 بوی گل سوسن و یاسمن آید

متن آهنگ بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن ویاسمن آید عطر بهاران کنون از سفر آید
جان زتن رفتگان سوی تن آید رهبر محبوب خلق از سفر آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذر د این روزگار سختر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید
هر چه مجاهد ز بند و حبس در آید عصر زوال وستم دگر به یر آید
چشم یتیمان زمان زحلقه در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذرد این روزگار تلخ تر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید

نت 🎺 بوی گل سوسن و یاسمن آید

متن آهنگ بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن ویاسمن آید عطر بهاران کنون از سفر آید
جان زتن رفتگان سوی تن آید رهبر محبوب خلق از سفر آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذر د این روزگار سختر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید
هر چه مجاهد ز بند و حبس در آید عصر زوال وستم دگر به یر آید
چشم یتیمان زمان زحلقه در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذرد این روزگار تلخ تر از قبل بار دگر روزگار چون شکر آید

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات