سبد خرید
0
نت
4a94d978-77d0-4ac9-9942-17f3c5c2caaa_نت-آهنگ.jpg
2 از 5 امتیاز

نت ویولن آهنگ صیاد از علی رضا افتخاری

نام :

نت ویولن آهنگ صیاد از علی رضا افتخاری

نام آهنگساز : اکبر محسنی
تنظیم : حسن آقابزرگی
سطح : متوسط
قیمت : 2,000 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 1/8 مگا بایت
ساز :

ویولون

نت ویولن آهنگ صیاد از علی رضا افتخاری

فروش توسط :

اکبر محسنی

نام آهنگساز :

اکبر محسنی

تنظیم :

حسن آقابزرگی

نتمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 2,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1/8 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت ویولن آهنگ صیاد از علی رضا افتخاری

اکبر محسنی ومحمدرضا چراغعلی)

نت نویسی حست آقابزرگی

تنظیم شده برای ویولن

قبل از خرید پیش نمایش نت را گوش دهید .


♫♫ چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم
ای طرفه نگارم
از دوری صیاد دگر تاب ندارم
رفتست قرارم
چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم
تا دام در آغوش نگیرم نگرانم
از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی
بر دل بنشانی
چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی
وای از شب تارم
در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم
از دیده ره کوی تو با اشک بشویم
با حال نزارم
با حال نزارم
برخیز که داد از من بیچاره ستانی
بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی
تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی
خوش جلوه نمایی
ای برده امان از دل عشاق کجایی
تا سجده گذارم
تا سجده گذارم
گر بوی تو را باد به منزل برساند
جانم برهاند
ور نه ز وجودم اثری هیچ نماند
جز گرد و غبارم
جز گرد و غبارم
♫♫

نت ویولن آهنگ صیاد از علی رضا افتخاری

اکبر محسنی ومحمدرضا چراغعلی)

نت نویسی حست آقابزرگی

تنظیم شده برای ویولن

قبل از خرید پیش نمایش نت را گوش دهید .


♫♫ چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم
ای طرفه نگارم
از دوری صیاد دگر تاب ندارم
رفتست قرارم
چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم
تا دام در آغوش نگیرم نگرانم
از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی
بر دل بنشانی
چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی
وای از شب تارم
در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم
از دیده ره کوی تو با اشک بشویم
با حال نزارم
با حال نزارم
برخیز که داد از من بیچاره ستانی
بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی
تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی
خوش جلوه نمایی
ای برده امان از دل عشاق کجایی
تا سجده گذارم
تا سجده گذارم
گر بوی تو را باد به منزل برساند
جانم برهاند
ور نه ز وجودم اثری هیچ نماند
جز گرد و غبارم
جز گرد و غبارم
♫♫

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات