سبد خرید
0
نت آهنگ
4f80b4f5-406d-4d00-8acd-faae8ed7f156_گل-پامچال-فلوت.jpg
0 از 5 امتیاز

نت فلوت آهنگ گل پامچال

نام :

نت فلوت آهنگ گل پامچال

نام آهنگساز : محمدرضا علیقلی
تنظیم : گروه نت دونی
سطح : متوسط
ساز :

فلوت

قیمت : 3,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 952/8 کیلو بایت
ساز :

فلوت

نت فلوت آهنگ گل پامچال

فروش توسط :

گروه نت دونی

نام آهنگساز :

محمدرضا علیقلی

تنظیم :

گروه نت دونی

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

فلوت

سطح : متوسط
قیمت نت : 3,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 952/8 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت فلوت آهنگ گل پامچال  این نت برای فلوت تنظیم شده است قبل از خرید حتما به اجرای ثبت شده گوش کنید . آهنگساز محمدرضا علیقلی اگر به نت آهنگ گل پامچال برای ساز های دیگر احتیاج دارید از لینک های زیر می توانید اقدام نمایید.

⭐⭐⭐

نت ویولن گل پامچال

نت پیانو گل پامچال

نت کیبورد گل پامچال

نت فلوت گل پامچال

نت گیتار گل پامچال

⭐⭐⭐

متن آهنگ گل پامچال


گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
شکوفاهان، غنچه وا شده ، غنچه وا شده
بلبل سرداره ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم ، فصل بهاره
شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم
ای جان دلبر ، عزیزم ای جان دلبر
به قربونت چشم ایوونت نازنین دلبر ای جان دلبر
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم ، موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم فصل بهاره
گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
شکوفان غنچه وا شده ، بلبل سر داره ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم فصل بهاره
شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم
ای جان دلبر عزیزم ای جان دلبر
به قربونت چشم ایوونت ، نازنین دلبر ای جان دلبر
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم فصل بهاره
گل پامچال بیرون بیا ، فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
شکوفان غنچه وا شده ، بلبل سر داره ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم ، موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم ، فصل بهاره

نت آهنگ گل پامچال برای فلوت

نت فلوت آهنگ گل پامچال  این نت برای فلوت تنظیم شده است قبل از خرید حتما به اجرای ثبت شده گوش کنید . آهنگساز محمدرضا علیقلی اگر به نت آهنگ گل پامچال برای ساز های دیگر احتیاج دارید از لینک های زیر می توانید اقدام نمایید.

⭐⭐⭐

نت ویولن گل پامچال

نت پیانو گل پامچال

نت کیبورد گل پامچال

نت فلوت گل پامچال

نت گیتار گل پامچال

⭐⭐⭐

متن آهنگ گل پامچال


گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
شکوفاهان، غنچه وا شده ، غنچه وا شده
بلبل سرداره ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم ، فصل بهاره
شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم
ای جان دلبر ، عزیزم ای جان دلبر
به قربونت چشم ایوونت نازنین دلبر ای جان دلبر
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم ، موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بناشنیم فصل بهاره
گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
شکوفان غنچه وا شده ، بلبل سر داره ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم فصل بهاره
شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم
ای جان دلبر عزیزم ای جان دلبر
به قربونت چشم ایوونت ، نازنین دلبر ای جان دلبر
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم فصل بهاره
گل پامچال بیرون بیا ، فصل بهاره ، عزیز موقع کاره
شکوفان غنچه وا شده ، بلبل سر داره ، عزیز موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم ، موقع کاره
بیا بریم نغمه بخوانیم ، دانه بنشانیم ، فصل بهاره

نت آهنگ گل پامچال برای فلوت

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات