سبد خرید
0
نت
3ca1d6e7-0012-48f1-939f-5cf1d13fd9fb_دموی-نت-آهنگ.jpg
0 از 5 امتیاز

نت آهنگ شانه از ویگن برای ویولن

نام :

نت آهنگ شانه از ویگن برای ویولن

نام آهنگساز : عباس شاپوری
تنظیم : گروه نت دونی
سطح : متوسط
قیمت : 3,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 1,021/7 کیلو بایت
ساز :

ویولون

نت آهنگ شانه از ویگن برای ویولن

فروش توسط :

عباس شاپوری

نام آهنگساز :

عباس شاپوری

تنظیم :

گروه نت دونی

نتمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 3,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1,021/7 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

جهت مشاهده نت آهنگ شانه برای ساز های دیگر از گزینه های زیر استفاده کنید

⭐  نت پیانو آهنگ شانه از ویگن

⭐  نت کیبورد آهنگ شانه از ویگن

⭐  نت گیتار آهنگ شانه از ویگن

⭐  نت ویولن آهنگ انه از ویگن

⭐  نت فلوت آهنگ شانه از ویگن

متن آهنگ شانه از ویگن

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه (۲)

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه (۲)

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه (۲)

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه (۲)

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)


نت ویولن آهنگ شانه از ویگن- پوران

جهت مشاهده نت آهنگ شانه برای ساز های دیگر از گزینه های زیر استفاده کنید

⭐  نت پیانو آهنگ شانه از ویگن

⭐  نت کیبورد آهنگ شانه از ویگن

⭐  نت گیتار آهنگ شانه از ویگن

⭐  نت ویولن آهنگ انه از ویگن

⭐  نت فلوت آهنگ شانه از ویگن

متن آهنگ شانه از ویگن

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه (۲)

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه (۲)

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه (۲)

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه (۲)

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه (۲)

دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه (۲)


نت ویولن آهنگ شانه از ویگن- پوران

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات