سبد خرید
0
نت
ec95d2b6-9219-4180-967c-1702c24c71b5_دمو.jpg
0 از 5 امتیاز

نت سنتور آهنگ رعنا از گروه رستاک (محلی گیلکی)

نام :

نت سنتور آهنگ رعنا از گروه رستاک (محلی گیلکی)

نام آهنگساز : محلی گیلکی
تنظیم : ستاره فرشباف حسنى
سطح : ساده
ساز :

سنتور

قیمت : 3,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : ساده
حجم : 761/2 کیلو بایت
ساز :

سنتور

نت سنتور آهنگ رعنا از گروه رستاک (محلی گیلکی)

فروش توسط :

محلی گیلکی

نام آهنگساز :

محلی گیلکی

تنظیم :

ستاره فرشباف حسنى

نتمشخصات نت
ساز :

سنتور

سطح : ساده
قیمت نت : 3,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 761/2 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

متن و ترجمه آهنگ محلی رعنا از گروه رستاک

رعنا تی تومان گِله کِشیه رعنا
رعنا شلوارت روی گل(زمین) کشیده می شود
تی غوصه آخر مَِره کوشِی رعنا
غصه ی تو آخر من رو می کشد
دل دِبستی کردِ آقاجانِی رعنا
تو به کرد آقا جان دل بستی
حنا بِنی تی دستانه رعنا
دستانت را حنا بستی (با اون نامزد کردی)
آی روسیای رعنا جان واگرد بیا رعنا

ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد و بیا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا برای منه کشمش سیاه است (شیرین است)
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
پارسال بشو امسال نومَُی رعنا
پارسال رفتی و امسال نیامدی
تی بوشو راه واش دَر بَُمَُی، رعنا
یعنی از راهی که رفتی علف در اومده چیزی معادل زیر پام علف سبز شد)
تی لِنگانه خاش در بمی رعنا
استخوانهای ران تو بیرو ن زد (لاغر شدی)
آی روسیای رعنا وا گردبیا رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
امساله ساله چاییه رعنا
امسال سال برکت محصول چاییه ( پرباران است)
رعنا تی پِر می داییه رعنا
رعنا پدر تو دایی من است
جان من بگو مرگ من بگووو رعنااااااااااا
به جان و مرگم سوگند بگو رعنا
دیشــب تی ســر کــه دِبــه بوووووووو
نت های سنتور ساده
دیشب کی بر بالینت بود
رعنای گله رعنا گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا گل سنبله رعنا
رعنای بوشو تا لنگرود رعنا
رعنا رفته تا لنگرود
خیاط بِـدِی هـــیچکی نوگــوت رعنا
به دیدن خیاط رفت و به کسی نگفت
خیاط بِچه تِرا کَُت بودوخت رعنا
بچه خیاط برایت کت دوخت
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا تی تومان گله کشیه رعنا
تی غوصه آخر مره کوشیه رعنا
دل دبستی کردآقاجانه رعنا
حنا بنی تی دستانه رعنا
آی روسیای رعنا جان واگردبیا رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا

رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا

متن و ترجمه آهنگ محلی رعنا از گروه رستاک

رعنا تی تومان گِله کِشیه رعنا
رعنا شلوارت روی گل(زمین) کشیده می شود
تی غوصه آخر مَِره کوشِی رعنا
غصه ی تو آخر من رو می کشد
دل دِبستی کردِ آقاجانِی رعنا
تو به کرد آقا جان دل بستی
حنا بِنی تی دستانه رعنا
دستانت را حنا بستی (با اون نامزد کردی)
آی روسیای رعنا جان واگرد بیا رعنا

ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد و بیا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا برای منه کشمش سیاه است (شیرین است)
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
پارسال بشو امسال نومَُی رعنا
پارسال رفتی و امسال نیامدی
تی بوشو راه واش دَر بَُمَُی، رعنا
یعنی از راهی که رفتی علف در اومده چیزی معادل زیر پام علف سبز شد)
تی لِنگانه خاش در بمی رعنا
استخوانهای ران تو بیرو ن زد (لاغر شدی)
آی روسیای رعنا وا گردبیا رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
امساله ساله چاییه رعنا
امسال سال برکت محصول چاییه ( پرباران است)
رعنا تی پِر می داییه رعنا
رعنا پدر تو دایی من است
جان من بگو مرگ من بگووو رعنااااااااااا
به جان و مرگم سوگند بگو رعنا
دیشــب تی ســر کــه دِبــه بوووووووو
نت های سنتور ساده
دیشب کی بر بالینت بود
رعنای گله رعنا گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا گل سنبله رعنا
رعنای بوشو تا لنگرود رعنا
رعنا رفته تا لنگرود
خیاط بِـدِی هـــیچکی نوگــوت رعنا
به دیدن خیاط رفت و به کسی نگفت
خیاط بِچه تِرا کَُت بودوخت رعنا
بچه خیاط برایت کت دوخت
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا
رعنا تی تومان گله کشیه رعنا
تی غوصه آخر مره کوشیه رعنا
دل دبستی کردآقاجانه رعنا
حنا بنی تی دستانه رعنا
آی روسیای رعنا جان واگردبیا رعنا
رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا

رعنا میشه رعنا سیا کیشمیشه رعنا

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات