سنتور

نت سنتور فصل رسیدن حامد زمانی

نت سنتور فصل رسیدن حامد زمانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حامد زمانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور جا موندم حسین خلجی

نت سنتور جا موندم حسین خلجی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حسین خلجی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور شهر خالی نگاره خالاوه

نت سنتور شهر خالی نگاره خالاوه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

نگاره خالاوه

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور سرزمین من داود سرخوش

نت سنتور سرزمین من داود سرخوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

داود سرخوش

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور بوی ماه مدرسه

نت سنتور بوی ماه مدرسه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

ناصر چشم آذر

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور کچکا کرمانج kachka kormanj از کالین

نت سنتور کچکا کرمانج kachka kormanj از کالین


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی کردی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم نوری
نت سنتور آوای تنهایی طاهر قریشی

نت سنتور آوای تنهایی طاهر قریشی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

طاهر قریشی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم نوری
نت سنتور عاشق نشدی شاهین بنان

نت سنتور عاشق نشدی شاهین بنان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

شاهین بنان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم نوری
نت سنتور آی گوله باتین آهنگ آذری

نت سنتور آی گوله باتین آهنگ آذری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

رشید بهبودوف

قیمت نت:7,000
تنظیم:
علی نوری