سنتور

نت ساده رنگ چوپانی برای سنتور (موسیقی آذری)

نت ساده رنگ چوپانی برای سنتور (موسیقی آذری)


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
علی نوری
نت پیشرفته رنگ چوپانی برای سنتور آذری

نت پیشرفته رنگ چوپانی برای سنتور آذری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت ساده رنگ لطیفه موسیقی آذری برای سنتور

نت ساده رنگ لطیفه موسیقی آذری برای سنتور


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
علی نوری
نت پیشرفته رنگ یاقوتی برای سنتور (آذری)

نت پیشرفته رنگ یاقوتی برای سنتور (آذری)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
علی نوری
نت آذری رنگ یاقوتی برای سنتور سطح مبتدی

نت آذری رنگ یاقوتی برای سنتور سطح مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
علی نوری
نت پیشرفته پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور

نت پیشرفته پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت آهنگ مثل تموم دنیا حال منم خرابه (میخونه) برای سنتور سطح مبتدی

نت آهنگ مثل تموم دنیا حال منم خرابه (میخونه) برای سنتور سطح مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت آهنگ romeo and Juliet برای سنتور

نت آهنگ romeo and Juliet برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت آهنگ سه گدار برای دو سنتور( دو نوازی سه گدار)

نت آهنگ سه گدار برای دو سنتور( دو نوازی سه گدار)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید