سنتور

نت سنتور حرف آخر را بزن مهستی

نت سنتور حرف آخر را بزن مهستی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور white nights موسیقی فیلم شبهای روشن

نت سنتور white nights موسیقی فیلم شبهای روشن


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پیمان یزدانیان

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور کردی وله من یاخی شهرام ناظری

نت سنتور کردی وله من یاخی شهرام ناظری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

شهرام ناظری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور میچکا بیژن مرتضوی

نت سنتور میچکا بیژن مرتضوی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

بیژن مرتضوی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور من الان فقط سه تا چیز میخوام امید عقابی

نت سنتور من الان فقط سه تا چیز میخوام امید عقابی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

امید عقابی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور مادرمی منصور

نت سنتور مادرمی منصور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

منصور جعفری ممقانی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور کردی له دوری تویه حسن زیرک

نت سنتور کردی له دوری تویه حسن زیرک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حسن زیرک

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور کردی که ژاوه شهرام ناظری

نت سنتور کردی که ژاوه شهرام ناظری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

شهرام ناظری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سنتور کردی بوتورای شهرام ناظری

نت سنتور کردی بوتورای شهرام ناظری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرام ناظری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی