سبد خرید
0

سنتور

نت سنتور رقص تابوت

نت سنتور رقص تابوت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

گروه ویکتون

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور من و گنجشک های خونه گوگوش

نت سنتور من و گنجشک های خونه گوگوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حسن شماعی‌زاده

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور جشن دلتنگی داریوش

نت سنتور جشن دلتنگی داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

آندرانیک آساطوریان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور گنجشکک اشی مشی فرهاد

نت سنتور گنجشکک اشی مشی فرهاد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

اسفندیار منفردزاده

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ یاد ایران بخیر فریدون فرخزاد

نت آهنگ یاد ایران بخیر فریدون فرخزاد


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فریدون فرخ زاد

قیمت نت:5,000
تنظیم:
علی میرزاخانی
نت سنتور فریاد زیر آب داریوش

نت سنتور فریاد زیر آب داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

بابک بیات

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور دوباره میسازمت وطن داریوش

نت سنتور دوباره میسازمت وطن داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

داریوش اقبالی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور تکیه بر باد داریوش

نت سنتور تکیه بر باد داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور شب عشق هایده

نت سنتور شب عشق هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی