سبد خرید
0

سنتور

نت سنتور زائر رامش

نت سنتور زائر رامش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

ناصر چشم آذر

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور شب مرد تنها ابی

نت سنتور شب مرد تنها ابی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فریدون خشنود

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور یقین درم پرویز مشکاتیان

نت سنتور یقین درم پرویز مشکاتیان


سطح:ساده
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

پرویز مشکاتیان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
علی میرزاخانی
نت سنتور نارنج و ترنج حامی

نت سنتور نارنج و ترنج حامی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حمید حامی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور مرهم گوگوش

نت سنتور مرهم گوگوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور مجنون نبودم مرتضی تنظیم گروه نت دونی

نت سنتور مجنون نبودم مرتضی تنظیم گروه نت دونی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی خراسان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور هجرت از گوگوش

نت سنتور هجرت از گوگوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

ناصر چشم آذر

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور چهار فصل حامی

نت سنتور چهار فصل حامی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حمید حامی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور رقص بهار شهرداد روحانی  در گام اصلی

نت سنتور رقص بهار شهرداد روحانی در گام اصلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی