سبد خرید
0

سنتور

نت سنتور آهنگ Icimdeki Duman

نت سنتور آهنگ Icimdeki Duman


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

الیاس یالچینتاش

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ بزن تار  نسخه پیشرفته

نت سنتور آهنگ بزن تار نسخه پیشرفته


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ ساری گلین

نت سنتور آهنگ ساری گلین


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ عاشقم کرده با تنظیم بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ عاشقم کرده با تنظیم بابک برگ بیدی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حامد برادران

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت سنتور آهنگ استانبولی عشق ممنوع  پیشرفته

نت سنتور آهنگ استانبولی عشق ممنوع پیشرفته


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

تویگار ایشیکلی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور آهنگ استانبولی عشق ممنوع  مبتدی

نت سنتور آهنگ استانبولی عشق ممنوع مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

تویگار ایشیکلی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور آهنگ استانبولی عمر گل لاله  پیشرفته

نت سنتور آهنگ استانبولی عمر گل لاله پیشرفته


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

تویگار ایشیکلی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور  آهنگ استانبولی عمر گل  لاله   مبتدی

نت سنتور آهنگ استانبولی عمر گل لاله مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

تویگار ایشیکلی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت پیشرفته آهنگ آشفته  برای سنتور

نت پیشرفته آهنگ آشفته برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری