سنتور

نت سنتور مادر حبیب

نت سنتور مادر حبیب


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حبیب محبیان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور خیانت محسن چاوشی

نت سنتور خیانت محسن چاوشی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محسن چاوشی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور سریال Game of thrones تنظیم تیام عزتی

نت سنتور سریال Game of thrones تنظیم تیام عزتی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

رامین جوادی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت سنتور despacito با تنظیم تیام عزتی

نت سنتور despacito با تنظیم تیام عزتی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

لوییس فانسی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت سنتور آهنگ Cheap Thrills با تنظیم تیام عزتی

نت سنتور آهنگ Cheap Thrills با تنظیم تیام عزتی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

سیا فارلر

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت سنتور My Heart Will Go On فیلم تایتانیک

نت سنتور My Heart Will Go On فیلم تایتانیک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

سلین دیون

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت سنتور روزای سخت مرتضی پاشایی

نت سنتور روزای سخت مرتضی پاشایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور استقلال بابک جهانبخش

نت سنتور استقلال بابک جهانبخش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

بابک جهانبخش

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور استقلال علی دانیال

نت سنتور استقلال علی دانیال


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی دانیال

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی