نت
7a6d9777-dc51-4517-896d-5ace89b1599c_demo.jpg
2 از 5 امتیاز

نت کیبورد آهنگ کمی با من مدارا کن همراه با آکورد

نام :

نت کیبورد آهنگ کمی با من مدارا کن همراه با آکورد

نام آهنگساز : بابک افشار
تنظیم : گروه نت دونی
سطح : متوسط
قیمت : 3,000 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 3/0 مگا بایت
ساز :

سینث سایزر

نت کیبورد آهنگ کمی با من مدارا کن همراه با آکورد

فروش توسط :

بابک افشار

نام آهنگساز :

بابک افشار

تنظیم :

گروه نت دونی

نتمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 3,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 3/0 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت کیبورد آهنگ کمی با من مدارا کن همراه با آکورد

تنظیم کننده : گروه نت دونی

آهنگساز : بابک افشار

تنظیم شده برای کیبود به همراه آکورد مربوطه

نت کیبورد آهنگ کمی با من مدارا کن همراه با آکورد

تنظیم کننده : گروه نت دونی

آهنگساز : بابک افشار

تنظیم شده برای کیبود به همراه آکورد مربوطه

نظر
نظر
نظر