سبد خرید
0
نت آهنگ
9109a3be-5f17-4d9c-a33b-e34b3fe66ec5_دمو.jpg
2 از 5 امتیاز

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت

نام :

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت

نام آهنگساز : ولفگانگ آمادئوس موتسارت
تنظیم : بابک برگ بیدی
سطح : سخت
ساز :

سنتور

قیمت : 3,500 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : سخت
حجم : 1/2 مگا بایت
ساز :

سنتور

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت

فروش توسط :

بابک برگ بیدی

نام آهنگساز :

ولفگانگ آمادئوس موتسارت

تنظیم :

بابک برگ بیدی

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

سنتور

سطح : سخت
قیمت نت : 3,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1/2 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت

آهنگساز : ولفگانگ آمادئوس موتسارت

تنظیم برای سنتور : بابک برگ بیدی

این قطعه در گام سل مینور برای سنتور تنظیم شده است. سنتور را در سه پوزیسیون بصورت زیر کوک کنید:

سیم های زرد ( به ترتیب از خرک اول تا نهم): ر بمل- فا بکار-سل بکار-لا بکار- سی بمل-دو بکار- ر بکار- می بمل- فا دیز.

سیم های سفید: می بکار- فا بکار- سل بکار- لا بکار- سی بمل- دو بکار- ر بکار- می بمل- فا دیز.

سیم های پشت خرک: می بکار- فا بکار- سل بکار- لا بکار- سی بمل- دو بکار- ر بکار- ر بمل( بجای می بمل ر بمل کوک شود)- فا دیز.

نکته: نت می سیم سفید خرک هشتم را کمی بطرف راست  بکشید تا سیم سفید می بمل و پشت خرک آن ر بمل کوک شود. در قطعه نت های ر بمل روی پشت خرک هشتم اجرا می شوند. 

این قطعه بصورت دو صدایی می باشد و دست راست آرپژ و دست چپ ملودی را بصورت همزمان اجرا میکند.

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت

آهنگساز : ولفگانگ آمادئوس موتسارت

تنظیم برای سنتور : بابک برگ بیدی

این قطعه در گام سل مینور برای سنتور تنظیم شده است. سنتور را در سه پوزیسیون بصورت زیر کوک کنید:

سیم های زرد ( به ترتیب از خرک اول تا نهم): ر بمل- فا بکار-سل بکار-لا بکار- سی بمل-دو بکار- ر بکار- می بمل- فا دیز.

سیم های سفید: می بکار- فا بکار- سل بکار- لا بکار- سی بمل- دو بکار- ر بکار- می بمل- فا دیز.

سیم های پشت خرک: می بکار- فا بکار- سل بکار- لا بکار- سی بمل- دو بکار- ر بکار- ر بمل( بجای می بمل ر بمل کوک شود)- فا دیز.

نکته: نت می سیم سفید خرک هشتم را کمی بطرف راست  بکشید تا سیم سفید می بمل و پشت خرک آن ر بمل کوک شود. در قطعه نت های ر بمل روی پشت خرک هشتم اجرا می شوند. 

این قطعه بصورت دو صدایی می باشد و دست راست آرپژ و دست چپ ملودی را بصورت همزمان اجرا میکند.

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات