سبد خرید
0
نت آهنگ
2c32dade-fedc-4ff7-a74e-29c21e132171_دمو.jpg
2 از 5 امتیاز

نت سنتور آهنگ غربت از ابی

نام :

نت سنتور آهنگ غربت از ابی

نام آهنگساز : محمد شمس
تنظیم : بابک برگ بیدی
سطح : سخت
ساز :

سنتور

قیمت : 5,500 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : سخت
حجم : 1/6 مگا بایت
ساز :

سنتور

نت سنتور آهنگ غربت از ابی

فروش توسط :

بابک برگ بیدی

نام آهنگساز :

محمد شمس

تنظیم :

بابک برگ بیدی

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

سنتور

سطح : سخت
قیمت نت : 5,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1/6 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت سنتور آهنگ غربت از ابی

آهنگساز : محمد شمس

نت نویسی و تظیم برای سنتور : بابک برگ بیدی

این قطعه در گام لابمل ماژور برای سنتور تنظیم شده است. برای تامین برخی از نت های کروماتیک در قطعه بصورت زیر عمل کنید: خرک نهم سیم زرد را فا دیز کوک کنید، خرک اول سیم زرد را می بمل کوک کنید، خرک اول سیم سفید را می بکار کوک کنید. بقیه نت ها طبق علامت سر کلید گام لا بمل ماژور کوک می شوند یعنی سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل در هر سه پوزیسیون. بقیه نتها بکار کوک شوند سپس خرک های ذکر شده در بالا را طبق دستور فوق(خرک نهم سیم زرد فا دیز،.... ) کوک نمایید.

نت سنتور آهنگ غربت از ابی

آهنگساز : محمد شمس

نت نویسی و تظیم برای سنتور : بابک برگ بیدی

این قطعه در گام لابمل ماژور برای سنتور تنظیم شده است. برای تامین برخی از نت های کروماتیک در قطعه بصورت زیر عمل کنید: خرک نهم سیم زرد را فا دیز کوک کنید، خرک اول سیم زرد را می بمل کوک کنید، خرک اول سیم سفید را می بکار کوک کنید. بقیه نت ها طبق علامت سر کلید گام لا بمل ماژور کوک می شوند یعنی سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل در هر سه پوزیسیون. بقیه نتها بکار کوک شوند سپس خرک های ذکر شده در بالا را طبق دستور فوق(خرک نهم سیم زرد فا دیز،.... ) کوک نمایید.

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات