توضیحات

نت سنتور آهنگ غربت از ابی

آهنگساز : محمد شمس

نت نویسی و تظیم برای سنتور : بابک برگ بیدی

این قطعه در گام لابمل ماژور برای سنتور تنظیم شده است. برای تامین برخی از نت های کروماتیک در قطعه بصورت زیر عمل کنید: خرک نهم سیم زرد را فا دیز کوک کنید، خرک اول سیم زرد را می بمل کوک کنید، خرک اول سیم سفید را می بکار کوک کنید. بقیه نت ها طبق علامت سر کلید گام لا بمل ماژور کوک می شوند یعنی سی بمل، می بمل، لا بمل، ر بمل در هر سه پوزیسیون. بقیه نتها بکار کوک شوند سپس خرک های ذکر شده در بالا را طبق دستور فوق(خرک نهم سیم زرد فا دیز،.... ) کوک نمایید.

تبلیغات

نت آهنگ

تصاویر نت

ثبت نظرات شماقیمت : 5,500 تومان
نام نت : نت سنتور آهنگ غربت از ابی
اهنگساز : محمد شمس
تنظیم کننده : بابک برگ بیدی
حجم فایل : 1/6 مگا بایت
نوع فایل : pdf
امتیاز این نت :
امتیاز این کاربر :
تعداد دانلود : 3 دانلود
سطح بندی نت : سخت
نوع ساز : سنتور
تعداد صفحات : 3 صفحه