نت
d778456b-00e7-4cb6-b0f5-848fc8daceaa_نت-آهنگ.jpg
1 از 5 امتیاز

نت آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین برای ویولن

نام :

نت آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین برای ویولن

نام آهنگساز : محمد حیدری
تنظیم : نعمت ایمان زاده
سطح : متوسط
قیمت : 3,000 تومان
1 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 1,001/3 کیلو بایت
ساز :

ویولون

نت آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین برای ویولن

فروش توسط :

محمد حیدری

نام آهنگساز :

محمد حیدری

تنظیم :

نعمت ایمان زاده

نتمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 3,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1,001/3 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین

تنظیم شده برای ویولن

آهنگساز : محمد حیدری

تنظیم کننده : نعمت ایمان زاده

متن آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین
صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار
با آنکه دست سردت از قلب خسته تو
گوید حدیث بسیار
صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست
با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار
در جان عاشق من شوق جدا شدن نیست
خو کرده ی قفس را میل رها شدن نیست
من با تمام جانم پر بسته و اسیرم
باید که با تو باشم در پای تو بمیرم
صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار
با آنکه دست سردت از قلب خسته تو
گوید حدیث بسیار
صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست
با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار
این بار غصه ها رو از دوش خسته بردار
من کوه استوارم به من بگو نگه دار
عهدی که با تو بستم هرگز شکستنی نیست
این رشته تا دم مرگ هرگز گسستنی نیست
صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار
با آنکه دست سردت از قلب خسته تو
 
گوید حدیث بسیار
صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست
با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار

نت آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین

تنظیم شده برای ویولن

آهنگساز : محمد حیدری

تنظیم کننده : نعمت ایمان زاده

متن آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین
صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار
با آنکه دست سردت از قلب خسته تو
گوید حدیث بسیار
صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست
با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار
در جان عاشق من شوق جدا شدن نیست
خو کرده ی قفس را میل رها شدن نیست
من با تمام جانم پر بسته و اسیرم
باید که با تو باشم در پای تو بمیرم
صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار
با آنکه دست سردت از قلب خسته تو
گوید حدیث بسیار
صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست
با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار
این بار غصه ها رو از دوش خسته بردار
من کوه استوارم به من بگو نگه دار
عهدی که با تو بستم هرگز شکستنی نیست
این رشته تا دم مرگ هرگز گسستنی نیست
صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار
با آنکه دست سردت از قلب خسته تو
 
گوید حدیث بسیار
صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست
با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار

نظر
نظر
نظر