سبد خرید
0
نت
fa11a8e7-4d0f-4a3e-8db3-b506083cc993_نت-آهنگ.jpg
5 از 5 امتیاز

نت آهنگ solenzara برای ویولون

نام :

نت آهنگ solenzara برای ویولون

نام آهنگساز : انریکو ماسیاس
تنظیم : حسن آقابزرگی
سطح : ساده
قیمت : 1,800 تومان
5 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : ساده
حجم : 197/6 کیلو بایت
ساز :

ویولون

نت آهنگ solenzara برای ویولون

فروش توسط :

انریکو ماسیاس

نام آهنگساز :

انریکو ماسیاس

تنظیم :

حسن آقابزرگی

نتمشخصات نت
سطح : ساده
قیمت نت : 1,800 تومان
مشخصات فایل
حجم : 197/6 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت آهنگ solenzara برای ویولون

آهنگساز : انریکو ماسیاس

نت نویسی حسن آقا بزرگی

اجرای این نت با برنامه ثبت شده است و اجرای اصلی این قطعه با ساز ویلون بسیار زیبا است

نت آهنگ solenzara برای ویولون

آهنگساز : انریکو ماسیاس

نت نویسی حسن آقا بزرگی

اجرای این نت با برنامه ثبت شده است و اجرای اصلی این قطعه با ساز ویلون بسیار زیبا است

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات