نت
d160c0c1-0824-43fd-85f0-e6a6f8c22414_دموی-نت.jpg
2 از 5 امتیاز

نت پیانوی قطعه La Dispute از یان تیرسن

نام :

نت پیانوی قطعه La Dispute از یان تیرسن

نام آهنگساز : یان تیرسن
تنظیم : یان تیرسن
سطح : متوسط
ساز :

پیانو

قیمت : 2,000 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 1/8 مگا بایت
ساز :

پیانو

نت پیانوی قطعه La Dispute از یان تیرسن

فروش توسط :

یان تیرسن

نام آهنگساز :

یان تیرسن

تنظیم :

یان تیرسن

نتمشخصات نت
ساز :

پیانو

سطح : متوسط
قیمت نت : 2,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1/8 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت پیانوی قطعه La Dispute از یان تیرسن

تنظیم شده برای پیانو

آهنگساز : یان تیرسن

نت آهنگ های یان تیرسن

نت پیانوی قطعه La Dispute از یان تیرسن

تنظیم شده برای پیانو

آهنگساز : یان تیرسن

نت آهنگ های یان تیرسن

نظر
نظر
نظر