سبد خرید
0
نت آهنگ
2041551d-c5ff-4cdf-9ec5-12fba8b7697f_دمو.jpg
2 از 5 امتیاز

نت آهنگ رفتم در میخانه از شجریان برای تار و سه تار

نام :

نت آهنگ رفتم در میخانه از شجریان برای تار و سه تار

نام آهنگساز : محمد رضا لطفی
تنظیم : حسن آقابزرگی
سطح : متوسط
ساز :

تار

قیمت : 2,000 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 813/1 کیلو بایت
ساز :

تار

نت آهنگ رفتم در میخانه از شجریان برای تار و سه تار

فروش توسط :

حسن آقابزرگی

نام آهنگساز :

محمد رضا لطفی

تنظیم :

حسن آقابزرگی

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

تار

سطح : متوسط
قیمت نت : 2,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 813/1 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت آهنگ رفتم در میخانه از شجریان برای تار و سه تار

آهنگساز محمد رضا لطفی

نت نویسی حسن آقا بزرگی

♫♫ رفتم در میخانه حبیبم! رفتم در میخانه حبیبم!
خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه
من مستم و دیوانه عزیزم! من مستم و دیوانه حبیبم!مارا که برد خانه،ما را که برد خانه
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریززان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی
تو مگر، تو مگر، ماه نکو رویانی
تو مگر، تو مگر، شاه پری رویانی
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریززان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
♫♫

نت آهنگ رفتم در میخانه از شجریان برای تار و سه تار

آهنگساز محمد رضا لطفی

نت نویسی حسن آقا بزرگی

♫♫ رفتم در میخانه حبیبم! رفتم در میخانه حبیبم!
خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه
من مستم و دیوانه عزیزم! من مستم و دیوانه حبیبم!مارا که برد خانه،ما را که برد خانه
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریززان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی
تو مگر، تو مگر، ماه نکو رویانی
تو مگر، تو مگر، شاه پری رویانی
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریززان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
♫♫

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات