سبد خرید
0
نت
1d11f4dd-5337-4b81-b627-2dd6db651117_نت-آهنگ-اسپانیایی-برای-گیتار.jpg
5 از 5 امتیاز

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba01 برای گیتار

نام :

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba01 برای گیتار

نام آهنگساز : محلی اسپانیایی
تنظیم : علی رضا یزدانی
سطح : متوسط
ساز :

گیتار

قیمت : 1,200 تومان
5 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 2/2 مگا بایت
ساز :

گیتار

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba01 برای گیتار

فروش توسط :

محلی اسپانیایی

نام آهنگساز :

محلی اسپانیایی

تنظیم :

علی رضا یزدانی

نتمشخصات نت
ساز :

گیتار

سطح : متوسط
قیمت نت : 1,200 تومان
مشخصات فایل
حجم : 2/2 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba01 برای گیتار

یک قطعه اسپانیایی

تنظیم علی رضا یزدانی

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba01 برای گیتار

یک قطعه اسپانیایی

تنظیم علی رضا یزدانی

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات