سبد خرید
0
نت
1c9ddafd-2a80-4a75-b33d-836007d89b15_نت-آهنگ-اسپانیایی.jpg
2 از 5 امتیاز

نت و تبلچر آهنگ فاروکا Faruca01 برای گیتار

نام :

نت و تبلچر آهنگ فاروکا Faruca01 برای گیتار

نام آهنگساز : محلی اسپانیایی
تنظیم : علی رضا یزدانی
سطح : متوسط
ساز :

گیتار

قیمت : 1,200 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 1/4 مگا بایت
ساز :

گیتار

نت و تبلچر آهنگ فاروکا Faruca01 برای گیتار

فروش توسط :

محلی اسپانیایی

نام آهنگساز :

محلی اسپانیایی

تنظیم :

علی رضا یزدانی

نتمشخصات نت
ساز :

گیتار

سطح : متوسط
قیمت نت : 1,200 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1/4 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت و تبلچر آهنگ فاروکا Faruca01 برای گیتار

یک قطعه اسپانیایی

تنظیم علی رضا یزدانی

نت و تبلچر آهنگ فاروکا Faruca01 برای گیتار

یک قطعه اسپانیایی

تنظیم علی رضا یزدانی

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات