سبد خرید
0
نت
76170d58-de4e-425a-a16b-12046e14164f_نت-آهنگ-دان.jpg
3 از 5 امتیاز

نت آهنگ down برای پیانو

نام :

نت آهنگ down برای پیانو

نام آهنگساز : جیسون واکر
تنظیم : ابوالفضل مقدم
سطح : متوسط
ساز :

پیانو

قیمت : 2,500 تومان
3 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 2/7 مگا بایت
ساز :

پیانو

نت آهنگ down برای پیانو

فروش توسط :

جیسون واکر

نام آهنگساز :

جیسون واکر

تنظیم :

ابوالفضل مقدم

نتمشخصات نت
ساز :

پیانو

سطح : متوسط
قیمت نت : 2,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 2/7 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت آهنگ down برای پیانو

آهنگساز : Jason Walker

نت آهنگ فوق العاده زیبای Down اثر jason walker که این آهنگ در سریال the vampire diaries پخش شد

اول آهنگ اصلی پخش میشه، بعد فایل MID همین نت پخش میشه.

متن این آهنگ

I don’t know where I’m at

نمیدونم دیگه کجام

I’m standing at the back

اون پشت ها ایستادم


And I’m tired of waiting

دیگه خسته شدم از انتظار

Waiting here in line, hoping that I’ll find what I’ve been chasing.

اینجا دارم انتظار میکشم و امید دارم تا سر اخر یه راهی پیدا کنم تا حرکت کنم

I shot for the sky

من به آسمون شلیک میکنم

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ..

I’m not ready to let go

من هنوز اماذه رفتم نیستم

Cause then I’d never know

چون اونقوت هیجوقت نمیفهمم

What I could be missing

چه چیزی رو از دست دادم

But I’m missing way too much

اما بازم کلی از راه های نجاتمو گم کردم

So when do I give up, what I’ve been wishing for.

وقتی که تسلیم شدم از چیزی که ارزو میکردم براش

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ..

Oh I am going down, down, down

اوه خدا من دارم از بین میرم و میمیرم

Can’t find another way around

نمیتونم هیچ راه نجاتی اینجا پیدا کنم

And I don’t want to hear the sound, of losing what I never found.

و دیگه هم نمیخوام  صدای این چیزی که هیچوقت پیداش نمیکنم رو بشنوم

I shot for the sky

من به آسمون شلیک میکنم

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ..

I shot for the sky

من به آسمون شلیک میکنم

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ...

نت آهنگ down برای پیانو

آهنگساز : Jason Walker

نت آهنگ فوق العاده زیبای Down اثر jason walker که این آهنگ در سریال the vampire diaries پخش شد

اول آهنگ اصلی پخش میشه، بعد فایل MID همین نت پخش میشه.

متن این آهنگ

I don’t know where I’m at

نمیدونم دیگه کجام

I’m standing at the back

اون پشت ها ایستادم


And I’m tired of waiting

دیگه خسته شدم از انتظار

Waiting here in line, hoping that I’ll find what I’ve been chasing.

اینجا دارم انتظار میکشم و امید دارم تا سر اخر یه راهی پیدا کنم تا حرکت کنم

I shot for the sky

من به آسمون شلیک میکنم

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ..

I’m not ready to let go

من هنوز اماذه رفتم نیستم

Cause then I’d never know

چون اونقوت هیجوقت نمیفهمم

What I could be missing

چه چیزی رو از دست دادم

But I’m missing way too much

اما بازم کلی از راه های نجاتمو گم کردم

So when do I give up, what I’ve been wishing for.

وقتی که تسلیم شدم از چیزی که ارزو میکردم براش

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ..

Oh I am going down, down, down

اوه خدا من دارم از بین میرم و میمیرم

Can’t find another way around

نمیتونم هیچ راه نجاتی اینجا پیدا کنم

And I don’t want to hear the sound, of losing what I never found.

و دیگه هم نمیخوام  صدای این چیزی که هیچوقت پیداش نمیکنم رو بشنوم

I shot for the sky

من به آسمون شلیک میکنم

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ..

I shot for the sky

من به آسمون شلیک میکنم

I’m stuck on the ground

اینجا پام گیره و تکون نمیتونم بخورم

So why do I try, I know I’m gonna fall down

پس چرا دارم هنوز تلاش میکنم وقتی میدونم بلاخره از پا می افتم

I thought I could fly, so why did I drown?

فکر میکنم میتونم پرواز کتن … پس چرا من دارم غرق مشم

Never know why it’s coming down, down, down.

هیچوقت نفهمیدم و نمیفهمم چرا زمین گیر شدم ...

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات