سبد خرید
0
نت
d4ea4f18-1354-4de2-bb78-945891f3adc7_demo.jpg
2 از 5 امتیاز

نت آهنگ سلام بو گفتوم تو رو برای کیبورد

نام :

نت آهنگ سلام بو گفتوم تو رو برای کیبورد

نام آهنگساز : محلی گیلکی
تنظیم : محمد عربگل
سطح : ساده
قیمت : 2,000 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : ساده
حجم : 251/3 کیلو بایت
ساز :

سینث سایزر

نت آهنگ سلام بو گفتوم تو رو برای کیبورد

فروش توسط :

محلی گیلکی

نام آهنگساز :

محلی گیلکی

تنظیم :

محمد عربگل

نتمشخصات نت
سطح : ساده
قیمت نت : 2,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 251/3 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت آهنگ سلام بو گفتوم تو رو

آهنگ شمالی گیلان  خواننده: دانیال

قابل اجرا باانواع سازها{تار. سه تار. ویلون. کمانچه.کیبورد و...}

سلام بوگوفتم تره جواب ندایی مره

ترجمه : سلام گفتم بهت جوابم رو ندادی

شاید فدایی دیله باز ای نفر دیگره

ترجمه: شاید دلتو دادی به یه نفر دیگه

تی ناز مره بایه ایپچه مره ناز بوکن

ترجمه: نازکردنتو خیلی دوس دارم فقط واسه من ناز کن , یکم برام ناز بکن

تی او دیله کوری ای میز گره بازه کُن

ترجمه: اون دلتو دختر یکم باز کن , منو تو دلت راه بده

مرا لوچان نزن میرم تی لوچان ره

ترجمه: منو چپ چب نگاه نکن میمیرم واسه اون چپ چپ نگاه کردنات

دیله قوربان کنم تی او سر و جان ره

ترجمه : دلمو قربونی سرو جونت میکنم

آرام آرام آیم شیمی خانه دورو بر چیچینی مانسان زنم تره بال و پر

ترجمه :آروم آروم میام طرفای خونتون مثل چیچینی( اسم نوعی پرنده بومی گیلان) برات پرو بال میزنم

می دیل تی وستی کُر دیوانه بوسته می اشک شادی افسانه بوسته

ترجمه: دل من واسه تو دیوونه شده اشک شادیم افسانه شده

کنایه از اینکه آرزومه من رو تو دلت راه بدی و اشک شوق بریزم

تی ناز مره بایه ایپچه مره ناز بوکن

ترجمه: نازکردنتو خیلی دوس دارم فقط واسه من ناز کن , یکم برام ناز بکن

تی او دیله کوری ای میز گره بازه کُن

ترجمه: اون دلتو دختر یکم باز کن , منو تو دلت راه بد

.

نت آهنگ سلام بو گفتوم تو رو

آهنگ شمالی گیلان  خواننده: دانیال

قابل اجرا باانواع سازها{تار. سه تار. ویلون. کمانچه.کیبورد و...}

سلام بوگوفتم تره جواب ندایی مره

ترجمه : سلام گفتم بهت جوابم رو ندادی

شاید فدایی دیله باز ای نفر دیگره

ترجمه: شاید دلتو دادی به یه نفر دیگه

تی ناز مره بایه ایپچه مره ناز بوکن

ترجمه: نازکردنتو خیلی دوس دارم فقط واسه من ناز کن , یکم برام ناز بکن

تی او دیله کوری ای میز گره بازه کُن

ترجمه: اون دلتو دختر یکم باز کن , منو تو دلت راه بده

مرا لوچان نزن میرم تی لوچان ره

ترجمه: منو چپ چب نگاه نکن میمیرم واسه اون چپ چپ نگاه کردنات

دیله قوربان کنم تی او سر و جان ره

ترجمه : دلمو قربونی سرو جونت میکنم

آرام آرام آیم شیمی خانه دورو بر چیچینی مانسان زنم تره بال و پر

ترجمه :آروم آروم میام طرفای خونتون مثل چیچینی( اسم نوعی پرنده بومی گیلان) برات پرو بال میزنم

می دیل تی وستی کُر دیوانه بوسته می اشک شادی افسانه بوسته

ترجمه: دل من واسه تو دیوونه شده اشک شادیم افسانه شده

کنایه از اینکه آرزومه من رو تو دلت راه بدی و اشک شوق بریزم

تی ناز مره بایه ایپچه مره ناز بوکن

ترجمه: نازکردنتو خیلی دوس دارم فقط واسه من ناز کن , یکم برام ناز بکن

تی او دیله کوری ای میز گره بازه کُن

ترجمه: اون دلتو دختر یکم باز کن , منو تو دلت راه بد

.

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات