سبد خرید
0
نت
0a0c3dff-4103-4b90-b9ae-922801076eb1_دمو.jpg
2 از 5 امتیاز

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی

نام :

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی

نام آهنگساز : نتالیا کوکورسکا
تنظیم : نتالیا کوکورسکا
سطح : متوسط
قیمت : 4,900 تومان

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی

فروش توسط :

نتالیا کوکورسکا

نام آهنگساز :

نتالیا کوکورسکا

تنظیم :

نتالیا کوکورسکا

نتمشخصات نت
مشخصات فایل
حجم : 811/6 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی

تنظیم شده برای سازهای

پن فلوت

گلوکن اشپیل

ویبرافون

چنگ یا هارپ

سینث سایزر

کنتر باس

پارتیتور قطعه Lulajze_Jezuniu برای سازهای کوبه ای و زهی

تنظیم شده برای سازهای

پن فلوت

گلوکن اشپیل

ویبرافون

چنگ یا هارپ

سینث سایزر

کنتر باس

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات