سبد خرید
0
نت آهنگ
95eca8f2-6af9-4ff7-b652-5ef8abbf812b_دمو.jpg
1 از 5 امتیاز

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود

نام :

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود

نام آهنگساز : موسیقی فولکلور
تنظیم : مازیار فلاحی
سطح : متوسط
ساز :

بربط

قیمت : 1,500 تومان
1 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : متوسط
حجم : 74/5 کیلو بایت
ساز :

بربط

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود

فروش توسط :

مازیار فلاحی

نام آهنگساز :

موسیقی فولکلور

تنظیم :

مازیار فلاحی

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

بربط

سطح : متوسط
قیمت نت : 1,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 74/5 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود یا بربط .رود


گروه نو بلوز - بنت الشلیبه (شانه)


بنت الشلبیه
دختری از ﺷﻠﺐ . شلب ‏ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﻧﺪﻟﺲ . ‏( ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﻻﺭﺏ ‏) . ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺑﺎﺟﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ . ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ، ﻭ ﺁﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮﺏ ﺍﻧﺪﻟﺲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ .
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﯾﻤﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺼﯿﺢ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ویگن ،پوران،فیروز
بنت الشلبیه (شانه)

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود یا بربط .رود


گروه نو بلوز - بنت الشلیبه (شانه)


بنت الشلبیه
دختری از ﺷﻠﺐ . شلب ‏ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﻧﺪﻟﺲ . ‏( ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﻻﺭﺏ ‏) . ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺑﺎﺟﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ . ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ، ﻭ ﺁﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮﺏ ﺍﻧﺪﻟﺲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ .
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﯾﻤﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺼﯿﺢ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ویگن ،پوران،فیروز
بنت الشلبیه (شانه)

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات