توضیحات

نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود

منیر بشیر . العصفور الطائر (پرواز گنجشک )

 ﭘﺪﺭﺵ ﻋﺰﯾﺰ، ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻮﺩ . ﻭﯼ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺟﻤﯿﻞ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺩﺍﺷﺖ . ﻣﻨﯿﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺍﻧﺎﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﺩﺍﻥ ‏( ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﯾﻦ‏) ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻭﯼ ﺳﺒﮏﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻮﺩ ﻭ ﻟﻮﺕ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ .
ﻣﻨﯿﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺻﻞ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۱۹۲۸ ﺗﺎ ۱۹۳۰ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﭘﺪﺭ ﻭﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﯾﺰ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺟﻤﯿﻞ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﯿﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﻋﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ

تبلیغات

نت آهنگ

تصاویر نت

ثبت نظرات شماقیمت : 2,000 تومان
نام نت : نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود
اهنگساز : منیر بشیر
تنظیم کننده : منیر بشیر
حجم فایل : 534/2 کیلو بایت
نوع فایل : pdf
امتیاز این نت :
امتیاز این کاربر :
تعداد دانلود : 6 دانلود
سطح بندی نت : ساده
نوع ساز : بربط
تعداد صفحات : 2 صفحه