سبد خرید
0
نت آهنگ
7ed2f20f-a19c-46ca-bf2c-f98d45646249_دمو.jpg
2 از 5 امتیاز

نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود

نام :

نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود

نام آهنگساز : انور براهم
تنظیم : انور براهم
سطح : متوسط
ساز :

بربط

قیمت : 1,500 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : متوسط
حجم : 43/4 کیلو بایت
ساز :

بربط

نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود

فروش توسط :

انور براهم

نام آهنگساز :

انور براهم

تنظیم :

انور براهم

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

بربط

سطح : متوسط
قیمت نت : 1,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 43/4 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود

ﺍﻧﻮﺭ ﺑﺮﺍﻫﻢ ﯾﺎ ﺍَﻧﻮَﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ‏( ﺯﺍﺩﻩ ۲۰ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۱۹۵۷ ‏) ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮﻧﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯ ﺑﺮﺑﻂ ‏( ﻋﻮﺩ ‏) ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﺟﺎﺯ ﻭ ﻋﺼﺮ ﻧﻮ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ . ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻬﺮﺕ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎﺯ ﺍﺳﺖ

نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود

ﺍﻧﻮﺭ ﺑﺮﺍﻫﻢ ﯾﺎ ﺍَﻧﻮَﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ‏( ﺯﺍﺩﻩ ۲۰ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۱۹۵۷ ‏) ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮﻧﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯ ﺑﺮﺑﻂ ‏( ﻋﻮﺩ ‏) ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﺟﺎﺯ ﻭ ﻋﺼﺮ ﻧﻮ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ . ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻬﺮﺕ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎﺯ ﺍﺳﺖ

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات