نت
2707ae5a-0b1c-4322-aff8-57c801066eed_دمو.jpg
1 از 5 امتیاز

نت قطعه موی سپید از گلپا برای سنتور

نام :

نت قطعه موی سپید از گلپا برای سنتور

نام آهنگساز : جهانبخش پازوکی
تنظیم : جهانبخش پازوکی
سطح : متوسط
ساز :

سنتور

قیمت : 2,000 تومان
1 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 1,013/4 کیلو بایت
ساز :

سنتور

نت قطعه موی سپید از گلپا برای سنتور

فروش توسط :

جهانبخش پازوکی

نام آهنگساز :

جهانبخش پازوکی

تنظیم :

جهانبخش پازوکی

نتمشخصات نت
ساز :

سنتور

سطح : متوسط
قیمت نت : 2,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 1,013/4 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت قطعه موی سپید از گلپا برای سنتور

آهنگساز : جهانبخش پازوکی

این قطعه با تار و سه تار هم قابل نوختن است

.

.

.

.

تنظیم ویولن این قطعه را نیز می توانید با گلیک روی این قسمت مشاهده کنید

.

.

نت قطعه موی سپید از گلپا برای سنتور

آهنگساز : جهانبخش پازوکی

این قطعه با تار و سه تار هم قابل نوختن است

.

.

.

.

تنظیم ویولن این قطعه را نیز می توانید با گلیک روی این قسمت مشاهده کنید

.

.

نظر
نظر
نظر