سبد خرید
0
نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی
ec5c438a-9b5a-4e15-8952-dc981466a8d9_دمو.jpg
3 از 5 امتیاز

نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی نام :

نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی نام آهنگساز : سیاوش قمیشی
نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی تنظیم : نوید نحوی
نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی سطح : متوسط
نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی ساز :

پیانو

قیمت : 3,900 تومان
3 از 5 امتیاز
این محصول را بخرید و امتیاز دهید
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی حجم : 1/4 مگا بایت
نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی ساز :

پیانو

نت پیانوی آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی

فروش توسط :

نیما اکبری

نام آهنگساز :

سیاوش قمیشی

تنظیم :

نوید نحوی

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

پیانو

سطح : متوسط
تعداد صفحات : 3
قیمت نت : 3,900 تومان
حجم نت : 1/4 مگا بایت
نوع فایل نت : .pdf
مشخصات ویدئو

ویدئوی آموزش این نت به زودی ساخته خواهد شد

نت آهنگ هدیه از سیاوش قمیشی برای پیانومتن آهنگ هدیه سیاوش قمیشی:

وﻗﺘﻲ دﺳﺘﺎم ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻪ

‫وﻗﺘﻲ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻋـﺎﺷﻖ ﺗﻮ

‫ﻏﻴﺮ دل ﭼﻴﺰی ﻧﺪارم

‫ﻛﻪ ﺑـﺪوﻧـﻢ ﻻﻳـﻖ ﺗﻮ

 

‫دﻟـﻤـﻮ از ﻣـﺎل دﻧـﻴـﺎ

‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ داده ﺑﻮدم

‫ﺑـﺎ ﺗﻤـﻮم ﺑـﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ

‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻜﻴﻪ داده ﺑﻮدم

 

‫ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ

‫ﻫﻤﻪ زﺟﺮی ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم

‫ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم

‫وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم

‫ﻫﺮﺟﺎ ﺑـﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم

‫ﻫﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ رو دﻳﺪم

‫ﺗﻮ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺗﻮ روﻳﺎ

‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳـﻴﺪم

 

 

‫اﮔﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ و ﻛﺸﺘﻲ

‫اﮔﻪ از ﻳـﺎد ﻣـﻨﻮ ﺑﺮدی

‫اﮔﻪ رﻓـﺘﻲ ﺑـﻲ ﺗﻔﺎوت

‫ﺑﻪ ﻏﺮﻳـﺒﻪ ﺳـﺮ ﺳﭙﺮدی

 

‫ﺑﺪون اﻳـﻨﻮ ﻛﻪ دل ﻣـﻦ

‫ﺷﺪه ﺟﺎدو ﺑﻪ ﻃﻠﺴﻤﺖ

‫ﻳـﻜﻲ ﻫـﺴﺖ اﻳﻨﻮر دﻧـﻴـﺎ

‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﻳﺎدش ﻣﻮﻧﺪه اﺳﻤﺖ

 

‫ﻫـﺮ ﺑـﻼﻳـﻲ ﺳﺮم اوﻣﺪ

‫ﻫﻤﻪ زﺟﺮی ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪم

‫ﻫﻤﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﺧﺮﻳﺪم

‫وﻟـﻲ از ﺗـﻮ ﻧـﺒـﺮﻳـﺪم

.

      
نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات
Hossein 1396/8/26

با سلام خدمت شما دوست عزیزم من در لندن ساکن هستم و خیلی دوست دارم که نت پیانو هدیه سیاوش قمیشی رو بدست بیارم و حساب بانکی در ایران در حال حاظر ندارم آیا برای واریز این مبلق راهی دیگری وجود دارد. مرسی