سبد خرید
0
نت آهنگ
6b41f340-454f-407e-b1b6-29a3ebeab683_غریبه-احسان-خواجه-امیری.jpg
0 از 5 امتیاز

نت پیانو آهنگ غریبه از احسان خواجه امیری

نام :

نت پیانو آهنگ غریبه از احسان خواجه امیری

نام آهنگساز : وحید پویان
تنظیم : فرزاد سرتک زاده
سطح : متوسط
ساز :

پیانو

قیمت : 5,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 2/4 مگا بایت
ساز :

پیانو

نت پیانو آهنگ غریبه از احسان خواجه امیری

فروش توسط :

فرزاد سرتک زاده

نام آهنگساز :

وحید پویان

تنظیم :

فرزاد سرتک زاده

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

پیانو

سطح : متوسط
قیمت نت : 5,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 2/4 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت پیانو آهنگ غریبه از احسان خواجه امیری

نت نویسی : فرزاد سرتک زاده

تنظیم شده برای پیانو

متن آهنگ غریبه از احسان خواجه امیری

بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشممم یروی دنیابه دنیا
با تو میان آب و آ تشآشتی بود
در آ تشاست از رفتنتدریا بهدریا
یکبار د یگر عشق را با خون نوشتند
تعبیر لبخند تو راگلگونن وشتند
یکبار د یگر عشق را با خون نوشتند
تعبیر لبخند تو راگلگون نوشتند
تا دست عشق از پیکر عاشق جدا شد
با د ست لیلا قصه مجنون نوشتند
این کوچه ها بی تو همیشه بیقرارن 
حس غریبی بین پا ییز و بهارن 
رفتی ولی فکری به حال کوچه ها کن
بوی تو دارند و تو را اما ندارن 
بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشمممیروی د نیابهد نیا
با تو میان آب و آ تشآشتی بود
در آ تشاست از رفتنت دریا به دریا
بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشممم یروی دنیابه دنیا

نت پیانو آهنگ غریبه از احسان خواجه امیری

نت نویسی : فرزاد سرتک زاده

تنظیم شده برای پیانو

متن آهنگ غریبه از احسان خواجه امیری

بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشممم یروی دنیابه دنیا
با تو میان آب و آ تشآشتی بود
در آ تشاست از رفتنتدریا بهدریا
یکبار د یگر عشق را با خون نوشتند
تعبیر لبخند تو راگلگونن وشتند
یکبار د یگر عشق را با خون نوشتند
تعبیر لبخند تو راگلگون نوشتند
تا دست عشق از پیکر عاشق جدا شد
با د ست لیلا قصه مجنون نوشتند
این کوچه ها بی تو همیشه بیقرارن 
حس غریبی بین پا ییز و بهارن 
رفتی ولی فکری به حال کوچه ها کن
بوی تو دارند و تو را اما ندارن 
بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشمممیروی د نیابهد نیا
با تو میان آب و آ تشآشتی بود
در آ تشاست از رفتنت دریا به دریا
بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشممم یروی دنیابه دنیا

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات