سبد خرید
0
نت
c8522d78-5fd2-4687-a535-94af1fd6af52_پیانو.jpg
0 از 5 امتیاز

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو

نام :

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو

نام آهنگساز : جان ویلیامز
تنظیم : نیما اکبری
سطح : ساده
قیمت : 2,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : ساده
حجم : 3/1 مگا بایت
ساز :

ویولون

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو

فروش توسط :

جان ویلیامز

نام آهنگساز :

جان ویلیامز

تنظیم :

نیما اکبری

نتمشخصات نت
سطح : ساده
قیمت نت : 2,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 3/1 مگا بایت
نوع فایل :

.pdf

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو

آهنگساز » جان ویلیامز

تنظیم شده برای پیانو و ویولن

نت نویسی : نیما اکبری

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو

آهنگساز » جان ویلیامز

تنظیم شده برای پیانو و ویولن

نت نویسی : نیما اکبری

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات