سبد خرید
0
نت
b640cd09-aa74-4727-a21e-f85add7efba6_مجنون-نبودم.jpg
0 از 5 امتیاز

نت سنتور مجنون نبودم

نام :

نت سنتور مجنون نبودم

نام آهنگساز : محلی خراسان
تنظیم : محسن رضائی
سطح : ساده
ساز :

سنتور

قیمت : 3,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : ساده
حجم : 419/7 کیلو بایت
ساز :

سنتور

نت سنتور مجنون نبودم

فروش توسط :

محلی خراسان

نام آهنگساز :

محلی خراسان

تنظیم :

محسن رضائی

نتمشخصات نت
ساز :

سنتور

سطح : ساده
قیمت نت : 3,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 419/7 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

تعداد صفحات : 1

متن آهنگ مجنون نبودم

مجنون نبودوم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی یار
کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار
کدوم ماه جلوه روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند فریاد
نشون از طاق ابروی توداره
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردییار
الا دختر که موهای تو بوره یار
به حموم میروی راه تو دوره
به حموم میروی زودی بیایی یار
که اتیش بر دلوم مثل تنوره
مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار
ستاره در هوا نقش زمین یار
خودوم انگشتروم یاروم نگین
خداوندا نگهدار نگینش باش
کهیاراولو اخرهمینه
مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

نت سنتور مجنون نبودم

تعداد صفحات : 1

متن آهنگ مجنون نبودم

مجنون نبودوم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی یار
کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار
کدوم ماه جلوه روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند فریاد
نشون از طاق ابروی توداره
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردییار
الا دختر که موهای تو بوره یار
به حموم میروی راه تو دوره
به حموم میروی زودی بیایی یار
که اتیش بر دلوم مثل تنوره
مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار
ستاره در هوا نقش زمین یار
خودوم انگشتروم یاروم نگین
خداوندا نگهدار نگینش باش
کهیاراولو اخرهمینه
مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

نت سنتور مجنون نبودم

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات