سبد خرید
0
نت
e002832f-ddda-4c89-a479-ae7080e78836_دمو.jpg
0 از 5 امتیاز

نت ملودیکا منتظرت بودم

نام :

نت ملودیکا منتظرت بودم

نام آهنگساز : مجید وفادار
تنظیم : مسعود موجی
سطح : ساده
قیمت : 4,000 تومان
0 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : ساده
حجم : 870/5 کیلو بایت
ساز :

ملودیکا

نت ملودیکا منتظرت بودم

فروش توسط :

مجید وفادار

نام آهنگساز :

مجید وفادار

تنظیم :

مسعود موجی

نتمشخصات نت
سطح : ساده
قیمت نت : 4,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 870/5 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

متن آهنگ شب انتظار

شب به گلستان تنها

منتظرت بودم

باده ناکامی در هجر تو پیمودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم

وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه

ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه

غمها به سر آمد

زنگ غم دوران از دل بزدودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

پیش گلها شاد و شیدا

می خرامید آن قامت موزونت

فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت

در آن عشق و جنون مفتون تو بودم

اکنون از دل من بشنو تو سرودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

نت پیانوی شب انتظار

متن آهنگ شب انتظار

شب به گلستان تنها

منتظرت بودم

باده ناکامی در هجر تو پیمودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم

وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه

ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه

غمها به سر آمد

زنگ غم دوران از دل بزدودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

پیش گلها شاد و شیدا

می خرامید آن قامت موزونت

فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت

در آن عشق و جنون مفتون تو بودم

اکنون از دل من بشنو تو سرودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

منتظرت بودم منتظرت بودم

نت پیانوی شب انتظار

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات