نمادهای اعتماد سایت نت دونی

لوگوی طلایی وزارت ارشاد: لوگوی طلایی وزارت ارشاد به معنی مجوز فعالیت توسط وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران می باشد .

نماد الکترونیک : به معنی مجوز فعالیت تجاری برای شرکت توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران می باشد .

جهت مشاهده صاحب امتیاز این مجوز ها می توانید بر روی هر یک از مجوز های زیر کلیک نمایید 

کد شامد » 1-1-696838-65-3-3

   نت موسیقی
.