سبد خرید
0

یانیس کریسومالیس

نت و تبلچر آهنگ Adagio از یانی با تنظیم حسن آقابزرگی

نت و تبلچر آهنگ Adagio از یانی با تنظیم حسن آقابزرگی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت ویولن قطعه Santorini از بانی

نت ویولن قطعه Santorini از بانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
سینا حسن پور
نت پیانوی قطعه Santorini از یانی برای پیانو

نت پیانوی قطعه Santorini از یانی برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
سینا حسن پور
نت ویولن قطعه Adagio ار یانی

نت ویولن قطعه Adagio ار یانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
سینا حسن پور
نت و تبلچر قطعه Adagio از یانی برای گیتار

نت و تبلچر قطعه Adagio از یانی برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
سینا حسن پور
نت و تبلچر قطعه First Touch از یانی برای گیتار

نت و تبلچر قطعه First Touch از یانی برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
سینا حسن پور
نت پیانوی قطعه RAIN MUST FALL از یانی

نت پیانوی قطعه RAIN MUST FALL از یانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت پیانوی قطعه فلیتسا از یانی

نت پیانوی قطعه فلیتسا از یانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:2,900
قیمت ویدئو:2,900
تنظیم:
جواد رحیم پور
نت وتبلجر آهنگ If I could tell you از یانی برای گیتار

نت وتبلجر آهنگ If I could tell you از یانی برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 11
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی