گیتار

نت گیتار عزیزم مهستی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار عزیزم مهستی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار shape of you به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار shape of you به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 10
آهنگساز:

اد شیرن

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت گیتار wolves از selena gomez به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار wolves از selena gomez به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

سلنا گومز

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت گیتار Tom And Jerry تام و جری به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار Tom And Jerry تام و جری به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

دیوید ریکارد

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت گیتار عروسی محمد نوری به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار عروسی محمد نوری به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

محمد سریر

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار عشق و گناه رضا بهرام به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار عشق و گناه رضا بهرام به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

حامد دهقانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار زده بارون مسعود صادقلو به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار زده بارون مسعود صادقلو به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مسعود صادقلو

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار Love on the Brain از Rihanna به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار Love on the Brain از Rihanna به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

روبین ریانا

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی
نت گیتار Look What You Made Me Do به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار Look What You Made Me Do به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

تیلور سوئیفت

قیمت نت:5,000
تنظیم:
تیام عزتی