گیتار

سایت خرید نت گیتار و فروش نت های موسیقی مرتبط به همراه ملودی تبلچر و آکورد

نت گیتار فصل رسیدن حامد زمانی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار فصل رسیدن حامد زمانی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

نا شناخته

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار جا موندم حسین خلجی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار جا موندم حسین خلجی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حسین خلجی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار شهر خالی نگاره خالاوه به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار شهر خالی نگاره خالاوه به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

نگاره خالاوه

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار سرزمین من داود سرخوش به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار سرزمین من داود سرخوش به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

داود سرخوش

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت و تبلچر گیتار خودتو برسون ناصر زینعلی با آکورد

نت و تبلچر گیتار خودتو برسون ناصر زینعلی با آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

نیما معین

قیمت نت:7,000
تنظیم:
فرزاد سرتک زاده
نت گیتار بوی ماه مدرسه به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار بوی ماه مدرسه به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

ناصر چشم آذر

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار کچکا کرمانج kachka kormanj از کالین به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار کچکا کرمانج kachka kormanj از کالین به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی کردی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم نوری
نت گیتار آوای تنهایی طاهر قریشی به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار آوای تنهایی طاهر قریشی به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

طاهر قریشی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم نوری
نت گیتار عاشق نشدی شاهین بنان به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار عاشق نشدی شاهین بنان به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

شاهین بنان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم نوری