ویولنسل

نت ویولنسل یک نفس آرزوی تو همایون شجریان

نت ویولنسل یک نفس آرزوی تو همایون شجریان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

همایون شجریان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
پارتیتور ارکستر زهی آهنگ دل از رضا بهرام

پارتیتور ارکستر زهی آهنگ دل از رضا بهرام


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

بابک زرین

قیمت نت:171,600
تنظیم:
فرزاد سرتک زاده
پارتیتور Palladio از Karl Jenkins

پارتیتور Palladio از Karl Jenkins


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 20
آهنگساز:

کارل جنکینز

قیمت نت:50,000
تنظیم:
سالار خورسندی
نت لیبرتانگو برای پیانو  ویولن و ویولنسل

نت لیبرتانگو برای پیانو ویولن و ویولنسل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

آستور پیاتزولا

قیمت نت:50,000
تنظیم:
سالار خورسندی
نت قطعه (lonely shepherd (kill bill برای تریو  پیانو ویولنسل و گیتار

نت قطعه (lonely shepherd (kill bill برای تریو پیانو ویولنسل و گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

جیمز لست

قیمت نت:140,000
تنظیم:
حسین محرمی
نت dark eyes برای هم نوازی پیانو و ویولنسل

نت dark eyes برای هم نوازی پیانو و ویولنسل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

محلی روسی

قیمت نت:171,600
تنظیم:
حسین محرمی
نت لیبرتانگو برای کوارتت زهی

نت لیبرتانگو برای کوارتت زهی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 18
آهنگساز:

آستور پیاتزولا

قیمت نت:50,000
تنظیم:
سالار خورسندی
نت دسپاسیتو ( Despacito ) برای گروه نوازی

نت دسپاسیتو ( Despacito ) برای گروه نوازی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 20
آهنگساز:

لوییس فانسی

قیمت نت:171,600
تنظیم:
سالار خورسندی
نت رقص مجار (Hungarian Dance No 5) برای کوارتت زهی

نت رقص مجار (Hungarian Dance No 5) برای کوارتت زهی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 17
آهنگساز:

یوهانس برامس

قیمت نت:171,600
تنظیم:
سالار خورسندی