سبد خرید
0

ویولنسل

نت تریوی Game Of Thrones برای پیانو ویولن و ویولنسل

نت تریوی Game Of Thrones برای پیانو ویولن و ویولنسل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 16
آهنگساز:

رامین جوادی

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور قطعه طاقتم ده تنظیم برای گروه نوازی

پارتیتور قطعه طاقتم ده تنظیم برای گروه نوازی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 25
آهنگساز:

همایون خرم

قیمت نت:20,000
قیمت ویدئو:20,000
تنظیم:
نادر شهسواری
پارتیتور راز دل برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور راز دل برای ارکستر کلاسیک


سطح:سخت
تعداد صفحات: 27
آهنگساز:

همایون خرم

قیمت نت:20,000
قیمت ویدئو:20,000
تنظیم:
نادر شهسواری
پارتیتور ozra s dance رقص عذرا برای گروه نوازی

پارتیتور ozra s dance رقص عذرا برای گروه نوازی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 40
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:10,000
قیمت ویدئو:10,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور قطعه NightBook برای پیانو  ویولن و ویولن سل

پارتیتور قطعه NightBook برای پیانو ویولن و ویولن سل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 18
آهنگساز:

لودویکو اناودی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
کوارتت پدر خوانده (Godfather) برای پیانو گیتار ویولن و ویولنسل

کوارتت پدر خوانده (Godfather) برای پیانو گیتار ویولن و ویولنسل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 11
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور آهنگ (ameno) برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور آهنگ (ameno) برای ارکستر کلاسیک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 0
آهنگساز:

اریک لوی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور معمای شاه برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور معمای شاه برای ارکستر کلاسیک


سطح:سخت
تعداد صفحات: 23
آهنگساز:

بابک زرین

قیمت نت:10,000
قیمت ویدئو:10,000
تنظیم:
سالار خورسندی
کوارتت تایتانیک (Titanic) برای ارکستر کلاسیک

کوارتت تایتانیک (Titanic) برای ارکستر کلاسیک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 11
آهنگساز:

جیمز هورنر

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی