سبد خرید
0

ویولنسل

پارتیتور قطعه NightBook برای پیانو  ویولن و ویولن سل

پارتیتور قطعه NightBook برای پیانو ویولن و ویولن سل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 18
آهنگساز:

لودویکو اناودی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
کوارتت پدر خوانده (Godfather) برای پیانو گیتار ویولن و ویولنسل

کوارتت پدر خوانده (Godfather) برای پیانو گیتار ویولن و ویولنسل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 11
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور آهنگ (ameno) برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور آهنگ (ameno) برای ارکستر کلاسیک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 0
آهنگساز:

اریک لوی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور معمای شاه برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور معمای شاه برای ارکستر کلاسیک


سطح:سخت
تعداد صفحات: 23
آهنگساز:

بابک زرین

قیمت نت:10,000
قیمت ویدئو:10,000
تنظیم:
سالار خورسندی
کوارتت تایتانیک (Titanic) برای ارکستر کلاسیک

کوارتت تایتانیک (Titanic) برای ارکستر کلاسیک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 11
آهنگساز:

جیمز هورنر

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور آهنگ رقص بهار (spring dance) برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور آهنگ رقص بهار (spring dance) برای ارکستر کلاسیک


سطح:سخت
تعداد صفحات: 58
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:10,000
قیمت ویدئو:10,000
تنظیم:
سالار خورسندی
نت تریوی رمئو و ژولیت برای پیانو ،ویولن و ویولنسل

نت تریوی رمئو و ژولیت برای پیانو ،ویولن و ویولنسل


سطح:سخت
تعداد صفحات: 17
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور سکرت گاردن برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور سکرت گاردن برای ارکستر کلاسیک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 19
آهنگساز:

گروه سیکرت گاردن

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
سالار خورسندی
پارتیتور خاک مهر آیین برای ارکستر کلاسیک

پارتیتور خاک مهر آیین برای ارکستر کلاسیک


سطح:سخت
تعداد صفحات: 56
آهنگساز:

علی اکبر قربانی

قیمت نت:15,000
قیمت ویدئو:15,000
تنظیم:
سالار خورسندی