سبد خرید
0

وکال

نت آهنگ بهار سن سیز برای پیانو و آواز

نت آهنگ بهار سن سیز برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت همراهی کننده پیانو و خواننده میوه ی ممنوعه احسان خواجه امیری به همراه آکورد و شعر

نت همراهی کننده پیانو و خواننده میوه ی ممنوعه احسان خواجه امیری به همراه آکورد و شعر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

احسان خواجه امیری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
مسعود موجی
نت آذری کوسوب مندن برای پیانو و آواز

نت آذری کوسوب مندن برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری پیچیلداشین لپلر برای پیانو و آواز

نت آذری پیچیلداشین لپلر برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

خالق ماهنی سی

قیمت نت:5,500
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ آذری آنا ماما برای پیانو و آواز

نت آهنگ آذری آنا ماما برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:4,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ آذری قارا تللر برا ی پیانو و آواز

نت آهنگ آذری قارا تللر برا ی پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

خالق ماهنی سی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ آذری قاچاخ نبی برای پیانو و آواز

نت آهنگ آذری قاچاخ نبی برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

خالق ماهنی سی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ آذربایجان مارالی برای پیانو و آواز

نت آهنگ آذربایجان مارالی برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

خالق ماهنی سی

قیمت نت:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ آذری باغچادا گوللر برای پیانو و آواز

نت آهنگ آذری باغچادا گوللر برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

خالق ماهنی سی

قیمت نت:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد