سبد خرید
0

وکال

ملودی ساقی نامه برای همخوانی سوپرانو و باس و همراهی کرال

ملودی ساقی نامه برای همخوانی سوپرانو و باس و همراهی کرال


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 0
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
پویا قیامی
نت آذری آهنگ آی قیز حیرانین الام برای پیانو و آواز

نت آذری آهنگ آی قیز حیرانین الام برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت پیانو آذری آهنگ فارس قیزی برای پیانو و آواز

نت پیانو آذری آهنگ فارس قیزی برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 0
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:6,500
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت  پیانو آذری آهنگ یادما دوشدو برای پیانو و آواز

نت پیانو آذری آهنگ یادما دوشدو برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ نیچین گلمدین برای پیانو آواز

نت آذری آهنگ نیچین گلمدین برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ آرزویاباخ (ینه اوباغ الایدی ) برای پیانو و وکال

نت آذری آهنگ آرزویاباخ (ینه اوباغ الایدی ) برای پیانو و وکال


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ گوزوم دوشدو برای پیانو آواز

نت آذری آهنگ گوزوم دوشدو برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ سنین گزلرین برای پیانو آواز

نت آذری آهنگ سنین گزلرین برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت برای  ترانه محلی هی یار جهت اجرا آکاپلا

نت برای ترانه محلی هی یار جهت اجرا آکاپلا


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

روبیک گریگوریان

قیمت نت:1,000
تنظیم:
پویا قیامی