وکال

نت وکال دلا امشب سفر دارم سروش

نت وکال دلا امشب سفر دارم سروش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

بابک رادمنش

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت دوئت پیانو و وکال Fly me to the moon از بارت هوارد

نت دوئت پیانو و وکال Fly me to the moon از بارت هوارد


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

بارت هوارد

قیمت نت:117,000
تنظیم:
سالار خورسندی
نت وکال Candastorie از Corde Oblique

نت وکال Candastorie از Corde Oblique


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

گروه کرد ابلیک

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت آهنگ آذری یانا یانا آغلارام برای پیانو و وکال

نت آهنگ آذری یانا یانا آغلارام برای پیانو و وکال


سطح:سخت
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:50,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ عزیز جون برای پیانو و آواز انوشیروان روحانی

نت آهنگ عزیز جون برای پیانو و آواز انوشیروان روحانی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ خوابم یا بیدارم برای پیانو و آواز

نت آهنگ خوابم یا بیدارم برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

واروژان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ عقرب زلف کجت پیانو و آواز

نت آهنگ عقرب زلف کجت پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:50,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ آینه ها فرهاد برای پیانو و آواز

نت آهنگ آینه ها فرهاد برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

اسفندیار منفردزاده

قیمت نت:50,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ بی سر انجام از ویگن  برای پیانو آواز

نت آهنگ بی سر انجام از ویگن برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 10
آهنگساز:

ویگن دردریان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد