وکال

نت آهنگ آذری یانا یانا آغلارام برای پیانو و وکال

نت آهنگ آذری یانا یانا آغلارام برای پیانو و وکال


سطح:سخت
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ عزیز جون برای پیانو و آواز انوشیروان روحانی

نت آهنگ عزیز جون برای پیانو و آواز انوشیروان روحانی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ خوابم یا بیدارم برای پیانو و آواز

نت آهنگ خوابم یا بیدارم برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

واروژان

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ عقرب زلف کجت پیانو و آواز

نت آهنگ عقرب زلف کجت پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ آینه ها فرهاد برای پیانو و آواز

نت آهنگ آینه ها فرهاد برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

اسفندیار منفردزاده

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ بی سر انجام از ویگن  برای پیانو آواز

نت آهنگ بی سر انجام از ویگن برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 10
آهنگساز:

ویگن دردریان

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ مثال تور ماهی ها برای پیانو و آواز

نت آهنگ مثال تور ماهی ها برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

ویگن دردریان

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ سنگ قبر آرزوها برای پیانو و آواز از آرتوش

نت آهنگ سنگ قبر آرزوها برای پیانو و آواز از آرتوش


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

آرداشس آودیان

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ دریاچه نور برای پیانو و آواز

نت آهنگ دریاچه نور برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد