نی هفت بند

نت نی تیتراژ سریال امام علی

نت نی تیتراژ سریال امام علی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرهاد فخرالدینی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت نی طالع اگر مدد دهد ایرج بسطامی

نت نی طالع اگر مدد دهد ایرج بسطامی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

پرویز مشکاتیان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت نی عجب رسمیه رسم زمونه رسول نجفیان

نت نی عجب رسمیه رسم زمونه رسول نجفیان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

رسول نجفیان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت نی سه پنج روزه که بوی گل نیومد علیرضا افتخاری

نت نی سه پنج روزه که بوی گل نیومد علیرضا افتخاری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

سید محمد موسوی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت نی ضیافت امجد 30 ( ضربی سنگین مثنوی اصفهان ) حامد امجدیان

نت نی ضیافت امجد 30 ( ضربی سنگین مثنوی اصفهان ) حامد امجدیان


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 29 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان

نت نی ضیافت امجد 29 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 28 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان

نت نی ضیافت امجد 28 ( پیش درامد اصفهان ) حامد امجدیان


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 27 ( چهار مضراب حجاز ابوعطا )

نت نی ضیافت امجد 27 ( چهار مضراب حجاز ابوعطا )


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حامد امجدیان
نت نی ضیافت امجد 26 ( چهار مضراب اصفهان) پل حاج امیر

نت نی ضیافت امجد 26 ( چهار مضراب اصفهان) پل حاج امیر


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حامد امجدیان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
حامد امجدیان