سبد خرید
0

فرید زلاند

نت ویولن آهنگ شب آخر از داریوش اقبالی

نت ویولن آهنگ شب آخر از داریوش اقبالی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ شب آخر برای سه تار از داریوش اقبالی

نت آهنگ شب آخر برای سه تار از داریوش اقبالی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی آهنگ شب آخر از داریوش

نت پیانوی آهنگ شب آخر از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد آهنگ شب آخر از داریوش به همراه آکورد مربوط به هر میزان

نت کیبورد آهنگ شب آخر از داریوش به همراه آکورد مربوط به هر میزان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت و تبلچر شب آخر از داریوش برای گیتار

نت و تبلچر شب آخر از داریوش برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت ویولن آهنگ نرگس شیراز ( چه کنم چیکار کنم تو منو نشناختی )

نت ویولن آهنگ نرگس شیراز ( چه کنم چیکار کنم تو منو نشناختی )


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
سینا حسن پور
نت پیانوی ای نازنین از داریوش

نت پیانوی ای نازنین از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد خالق از معین

نت کیبورد خالق از معین


سطح:ساده
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
مسعود موجی
نت آهنگ خانم گل برای ویولن از ابی

نت آهنگ خانم گل برای ویولن از ابی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
حسین محسنی