سبد خرید
0

علی رضا یزدانی

نت گیتار و تبلچر آهنگ  Cuando Canta El Gallo از پاکو د لوسیا

نت گیتار و تبلچر آهنگ Cuando Canta El Gallo از پاکو د لوسیا


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

فرانسیسکو سانچز گومز

قیمت نت:2,500
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر پیشرفته آهنگ  Una Guitarra  برای گیتار

نت و تبلچر پیشرفته آهنگ Una Guitarra برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

آرمیک دشچی

قیمت نت:2,500
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ  طاقتم ده برای کیتار

نت و تبلچر آهنگ طاقتم ده برای کیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

همایون خرم

قیمت نت:2,500
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ سیمین بری برای کیتار

نت و تبلچر آهنگ سیمین بری برای کیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جمشید شیبانی

قیمت نت:1,300
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نسخه متوسط آهنگ خوشحال و شاد و خندانیم برای گیتار

نسخه متوسط آهنگ خوشحال و شاد و خندانیم برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

ناصر نظر

قیمت نت:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر پشرفته آهنگ چشم من از داریوش  برای گیتار

نت و تبلچر پشرفته آهنگ چشم من از داریوش برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

حسن شماعی‌زاده

قیمت نت:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگChi mai در فیلم حرفه ای  برای گیتار

نت و تبلچر آهنگChi mai در فیلم حرفه ای برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انیو موریکونه

قیمت نت:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ For A Few Dollars More برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ For A Few Dollars More برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انیو موریکونه

قیمت نت:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ خوب بد زشت برای دوئت گیتار و گیتار بیس

نت و تبلچر آهنگ خوب بد زشت برای دوئت گیتار و گیتار بیس


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انیو موریکونه

قیمت نت:2,000
تنظیم:
علی رضا یزدانی