سبد خرید
0

علی رضا یزدانی

نت و تبلچر آهنگ سیمین بری برای کیتار

نت و تبلچر آهنگ سیمین بری برای کیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جمشید شیبانی

قیمت نت:1,300
قیمت ویدئو:1,300
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نسخه متوسط آهنگ خوشحال و شاد و خندانیم برای گیتار

نسخه متوسط آهنگ خوشحال و شاد و خندانیم برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

ناصر نظر

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر پشرفته آهنگ چشم من از داریوش  برای گیتار

نت و تبلچر پشرفته آهنگ چشم من از داریوش برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

حسن شماعی‌زاده

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگChi mai در فیلم حرفه ای  برای گیتار

نت و تبلچر آهنگChi mai در فیلم حرفه ای برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انیو موریکونه

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ For A Few Dollars More برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ For A Few Dollars More برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انیو موریکونه

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ خوب بد زشت برای دوئت گیتار و گیتار بیس

نت و تبلچر آهنگ خوب بد زشت برای دوئت گیتار و گیتار بیس


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انیو موریکونه

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ آستوریاس نسخه پیشرفته برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ آستوریاس نسخه پیشرفته برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

آیزاک آلبنیس

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت متوسط گیتار تولدت مبارک همراه با تبلچر

نت متوسط گیتار تولدت مبارک همراه با تبلچر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba05 برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba05 برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی