سبد خرید
0

صادق نوجوکی

نت آهنگ عالم یکرنگی برای ویولن

نت آهنگ عالم یکرنگی برای ویولن


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
نعمت ایمان زاده
نت آهنگ شوریده سر  برای ویولن

نت آهنگ شوریده سر برای ویولن


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
نعمت ایمان زاده
نت سنتور آهنگ بزن تار  نسخه پیشرفته

نت سنتور آهنگ بزن تار نسخه پیشرفته


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت ویولن آهنگ مدارا ( گفتی فقط با منی)

نت ویولن آهنگ مدارا ( گفتی فقط با منی)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ مدارا برای سه تار ( گفتی فقط با منی)

نت آهنگ مدارا برای سه تار ( گفتی فقط با منی)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی مدارا ( گفتی فقط با منی )

نت پیانوی مدارا ( گفتی فقط با منی )


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد مدارا (گفتی فقط با منی)

نت کیبورد مدارا (گفتی فقط با منی)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ مدارا برای گیتار به همراه تبلچر (گفتی فقط با منی)

نت آهنگ مدارا برای گیتار به همراه تبلچر (گفتی فقط با منی)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ دل دیوونه برای ملودیکا

نت آهنگ دل دیوونه برای ملودیکا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
پدرام محمد بیگی