سبد خرید
0

شادمهر عقیلی

نت سنتور آهنگ طاقت با تنظیم کیانوش بدخشان

نت سنتور آهنگ طاقت با تنظیم کیانوش بدخشان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
کیانوش بدخشان
نت پیانوی آهنگ حواست نیست از شادمهر عقیلی سطح متوسط

نت پیانوی آهنگ حواست نیست از شادمهر عقیلی سطح متوسط


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی احمدی
نت ویولن آهنگ ماندگار از شادمهر

نت ویولن آهنگ ماندگار از شادمهر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی برای سه تار

نت آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی برای سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی

نت پیانوی آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی

نت کیبورد آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی آهنگ حواست نیست از شادمهر عقیلی سطح پیشرفته

نت پیانوی آهنگ حواست نیست از شادمهر عقیلی سطح پیشرفته


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی احمدی
نت و تبلچر آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ ماندگار از شادمهر عقیلی برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ زندگی از شادمهر عقیلی برای پیانو (جوونیمو آسون گرفتی زندگی)

نت آهنگ زندگی از شادمهر عقیلی برای پیانو (جوونیمو آسون گرفتی زندگی)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
امیر عبدالهی