سبد خرید
0

سه تار

نت آهنگ سایه چمن برای تار و سه تار

نت آهنگ سایه چمن برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ سه گدار برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزاد خانی

نت آهنگ سه گدار برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزاد خانی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ نوایی برای تار و سه تار

نت آهنگ نوایی برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ درنه جان برای تار و سه تار

نت آهنگ درنه جان برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ عزیز جون برای تار و سه تار

نت آهنگ عزیز جون برای تار و سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت ترانه گلنار برای سه تار

نت ترانه گلنار برای سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ الهه ناز برای تار و قابل اجرا با سه تار

نت آهنگ الهه ناز برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

اکبر محسنی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت سه تار چهارمضراب دشتی لا استاد لطفی

نت سه تار چهارمضراب دشتی لا استاد لطفی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محمد رضا لطفی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف گلپونه ها از ایرج بسطامی برای سه تار

نت تصنیف گلپونه ها از ایرج بسطامی برای سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حسین پرنیا

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی