سه تار

نت سه تار الف ب ایرج خواجه امیری

نت سه تار الف ب ایرج خواجه امیری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جعفر پورهاشمی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار سراب هایده

نت سه تار سراب هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار راضی مشو هایده

نت سه تار راضی مشو هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فضل الله توکل

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار اون دیار حمیرا

نت سه تار اون دیار حمیرا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

بابک رادمنش

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار دل سرده سرده هایده

نت سه تار دل سرده سرده هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فضل الله توکل

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار سر به هوا هایده

نت سه تار سر به هوا هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار سایه عشق مهستی

نت سه تار سایه عشق مهستی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار منتظر جوابه مهستی

نت سه تار منتظر جوابه مهستی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار دستای تو داریوش

نت سه تار دستای تو داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حسن شماعی‌زاده

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی