سه تار

نت سه تار فریبکار راغب

نت سه تار فریبکار راغب


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مصطفی راغب

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار جور گردون حسین علیشاپور

نت سه تار جور گردون حسین علیشاپور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حسین علیشاپور

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار حبیبم ناصر رزازی

نت سه تار حبیبم ناصر رزازی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

ناصر رزازی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار یار می گوید الله پیام عزیزی

نت سه تار یار می گوید الله پیام عزیزی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

محمدرضا عزیزی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار می زده شب مرضیه

نت سه تار می زده شب مرضیه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

پرویز یاحقی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار خدارو چه دیدی رضا صادقی

نت سه تار خدارو چه دیدی رضا صادقی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

رضا صادقی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار گریه کن همایون شجریان

نت سه تار گریه کن همایون شجریان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فردین خلعتبری

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار بی وفا امین بانی

نت سه تار بی وفا امین بانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

امین بانی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار بی وفا عرفان طهماسبی

نت سه تار بی وفا عرفان طهماسبی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

عرفان طهماسبی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی