سه تار

نت سه تار زرد ملیجه قابل اجرا با تار و دیگر ساز ها

نت سه تار زرد ملیجه قابل اجرا با تار و دیگر ساز ها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

ابوالحسن صبا

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت قطعه رقص چوبی ابولحسن صبا برای سه تار و قابل اجرا با ساز های دیگر

نت قطعه رقص چوبی ابولحسن صبا برای سه تار و قابل اجرا با ساز های دیگر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

ابوالحسن صبا

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت سه تار گل ارکیده

نت سه تار گل ارکیده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

ایلیا منفرد

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت ترانه کردی گل وه ناو شیبا برای سه تار و قابل اجرا با ساز های دیگر

نت ترانه کردی گل وه ناو شیبا برای سه تار و قابل اجرا با ساز های دیگر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت سه تار لبخند بزن رضا بهرام

نت سه تار لبخند بزن رضا بهرام


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

رضا بهرام

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار کجایی رضا بهرام

نت سه تار کجایی رضا بهرام


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

رضا بهرام

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار بیمار رضا بهرام

نت سه تار بیمار رضا بهرام


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

رضا بهرام

قیمت نت:7,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار عبور از مه علی زند وکیلی

نت سه تار عبور از مه علی زند وکیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

علی زند وکیلی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار میان تاریکی علی زند وکیلی

نت سه تار میان تاریکی علی زند وکیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی زند وکیلی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی