سه تار

نت سه تار حرف آخر را بزن مهستی

نت سه تار حرف آخر را بزن مهستی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار کردی وله من یاخی شهرام ناظری

نت سه تار کردی وله من یاخی شهرام ناظری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

شهرام ناظری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار کردی له دوری تویه حسن زیرک

نت سه تار کردی له دوری تویه حسن زیرک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حسن زیرک

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار کردی که ژاوه شهرام ناظری

نت سه تار کردی که ژاوه شهرام ناظری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

شهرام ناظری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار کردی بوتورای شهرام ناظری

نت سه تار کردی بوتورای شهرام ناظری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرام ناظری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار کردی باوانه که ی بابم حسن زیرک

نت سه تار کردی باوانه که ی بابم حسن زیرک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

حسن زیرک

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار برای تو میمیرم هایده

نت سه تار برای تو میمیرم هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار آمنه آغاسی

نت سه تار آمنه آغاسی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

ناصر تبریزی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار زود گذشت میثم ابراهیمی

نت سه تار زود گذشت میثم ابراهیمی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مهدی دارابی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی