سه تار

نت سه تار Aramam آرامام ابراهیم تاتلیسس

نت سه تار Aramam آرامام ابراهیم تاتلیسس


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

ابراهیم تاتلیسس

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار lambada از kaoma کائوما

نت سه تار lambada از kaoma کائوما


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

گونزالو هرموسا

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار آنشرلی careless whisper از جرج مایکل

نت سه تار آنشرلی careless whisper از جرج مایکل


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جرج مایکل

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار ساقی 2 احمد آزاد ساقی امشب باز دوباره

نت سه تار ساقی 2 احمد آزاد ساقی امشب باز دوباره


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

احمد آزاد

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار منو ببخش ناصر عبداللهی

نت سه تار منو ببخش ناصر عبداللهی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

ناصر عبداللهی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار دریای مغرب سیاوش قمیشی

نت سه تار دریای مغرب سیاوش قمیشی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

سیاوش قمیشی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار شازده خانوم ستار

نت سه تار شازده خانوم ستار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

منوچهر چشم آذر

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سه تار راز ناصر عبداللهی

نت سه تار راز ناصر عبداللهی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

ناصر عبداللهی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار خوب من مهستی

نت سه تار خوب من مهستی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

منوچهر چشم آذر

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی