سبد خرید
0

جهانبخش پازوکی

نت ویولن گل گلخونه عارف

نت ویولن گل گلخونه عارف


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
اعظم یار احمدی
نت سنتور فردا تو می آیی از هوشمند عقیلی با تنظیم جواد نوری

نت سنتور فردا تو می آیی از هوشمند عقیلی با تنظیم جواد نوری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت کیبورد فردا تو می آیی از هوشمند عقیلی به همراه آکورد

نت کیبورد فردا تو می آیی از هوشمند عقیلی به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت گیتار فردا تو می آیی از هوشمند عقیلی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم جواد نوری

نت گیتار فردا تو می آیی از هوشمند عقیلی به همراه تبلچر و آکورد با تنظیم جواد نوری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
جواد نوری
نت آهنگ فردا تو می آیی برای تار قابل اجرا با سه تار

نت آهنگ فردا تو می آیی برای تار قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت سنتور سر بلند از امید

نت سنتور سر بلند از امید


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
کرم رضا سامیر
نت ویولن میدونم از منوچهر سخایی

نت ویولن میدونم از منوچهر سخایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور میدونم از منوچهر سخایی

نت سنتور میدونم از منوچهر سخایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانو میدونم از منوچهر سخایی

نت پیانو میدونم از منوچهر سخایی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی