سبد خرید
0

جهانبخش پازوکی

نت پیشرفته سنتور آهنگ ده بهار

نت پیشرفته سنتور آهنگ ده بهار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت ساده سنتور آهنگ ده بهار

نت ساده سنتور آهنگ ده بهار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور آهنگ زندگی آی زندگی

نت سنتور آهنگ زندگی آی زندگی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور آشنایی ( اول آشناییمون)

نت سنتور آشنایی ( اول آشناییمون)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
محمد حسین جلیلی
نت سنتور آهنگ دلم تنگه

نت سنتور آهنگ دلم تنگه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور آهنگ بیگانه

نت سنتور آهنگ بیگانه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت ویولن آهنگ من خودم رفتنیم با تنظیم گروه نت دونی

نت ویولن آهنگ من خودم رفتنیم با تنظیم گروه نت دونی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ من خودم رفتنیم برای پیانو

نت آهنگ من خودم رفتنیم برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد آهنگ من خودم رفتنیم به همراه آکورد

نت کیبورد آهنگ من خودم رفتنیم به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی