سبد خرید
0

تار

نت اتود راست پنجگاه علی اصغر عربشاهی برای تار و سه تار

نت اتود راست پنجگاه علی اصغر عربشاهی برای تار و سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علی اصغر عربشاهی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار فریده آی فریده جواد بابازاده

نت تار فریده آی فریده جواد بابازاده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ اسمر اسمر برای تار و قابل اجرا با سه تار

نت آهنگ اسمر اسمر برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ دایه دایه برای تار

نت آهنگ دایه دایه برای تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ زندگی با تو معین برای تار و سه تار

نت آهنگ زندگی با تو معین برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

توحید عظیمی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت زخمه ابوعطا فرهنگ شریف (دلای عاشق) برای تار و قابل اجرا با سه تار

نت زخمه ابوعطا فرهنگ شریف (دلای عاشق) برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرهنگ شریف

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت دریاچه نور منوچهر طاهرزاده برای تار

نت دریاچه نور منوچهر طاهرزاده برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

منوچهر طاهرزاده

قیمت نت:5,000
تنظیم:
عقیل حدودی
نت آهنگ عاشقم من برای تار و سه تار

نت آهنگ عاشقم من برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف قاصدک مشکاتیان برای تار و سه تار

نت تصنیف قاصدک مشکاتیان برای تار و سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

پرویز مشکاتیان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی