تار

نت سه تار رفتم در میخانه قابل اجرا با تار و دیگر سازها

نت سه تار رفتم در میخانه قابل اجرا با تار و دیگر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار بیا که نوروزه سیما بینا

نت تار بیا که نوروزه سیما بینا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار شانه بنت شلبیه  محلی عربی  قابل اجرا با تار و دیگر سازها

نت سه تار شانه بنت شلبیه محلی عربی قابل اجرا با تار و دیگر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 0
آهنگساز:

محلی عربی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف ای مه من برای تار و قابل اجرا با سه تار اصفهان فا

نت تصنیف ای مه من برای تار و قابل اجرا با سه تار اصفهان فا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف بسته دام برای تار و قابل اجرا با  سه تار

نت تصنیف بسته دام برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی

نت تار رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت ساده تار رقص بهار شهرداد روحانی

نت ساده تار رقص بهار شهرداد روحانی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت آهنگ ممد نبودی برای تار و قابل اجرا با سه تار و دیگر سازها

نت آهنگ ممد نبودی برای تار و قابل اجرا با سه تار و دیگر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ عزیزم دست نگهدار برای تار و سه تار و اکثر سازها

نت آهنگ عزیزم دست نگهدار برای تار و سه تار و اکثر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

سورن الكساندر مايليان

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی