تار

نت تار چشم مست داوود آزاد

نت تار چشم مست داوود آزاد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 12
آهنگساز:

داوود آزاد

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار آیریلیق

نت تار آیریلیق


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی سلیمی اردبیلی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار هوس معین

نت تار هوس معین


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

نصرالله معین

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار بی دلان حسام الدین سراج

نت تار بی دلان حسام الدین سراج


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حسام الدین سراج

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار حباب حسین علیزاده

نت تار حباب حسین علیزاده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حسین علیزاده

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار تو عید منی من بهار توام یادگار عمر

نت تار تو عید منی من بهار توام یادگار عمر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

همایون شجریان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار من که مجنون توام مرضیه

نت تار من که مجنون توام مرضیه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

خدیجه مرتضایی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار ناوک مژگان نادر گلچین

نت تار ناوک مژگان نادر گلچین


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:50,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار باران سالار عقیلی

نت تار باران سالار عقیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

کیوان ساکت

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی