تار

نت تصنیف ما سر خوشان مست محمدرضا شجریان برای تار قابل اجرا با سه تار

نت تصنیف ما سر خوشان مست محمدرضا شجریان برای تار قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

محمد رضا لطفی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت اتود راست پنجگاه علی اصغر عربشاهی برای تار و سه تار

نت اتود راست پنجگاه علی اصغر عربشاهی برای تار و سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علی اصغر عربشاهی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار فریده آی فریده جواد بابازاده

نت تار فریده آی فریده جواد بابازاده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ اسمر اسمر برای تار و قابل اجرا با سه تار

نت آهنگ اسمر اسمر برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ دایه دایه برای تار

نت آهنگ دایه دایه برای تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ زندگی با تو معین برای تار و سه تار

نت آهنگ زندگی با تو معین برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

توحید عظیمی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت زخمه ابوعطا فرهنگ شریف (دلای عاشق) برای تار و قابل اجرا با سه تار

نت زخمه ابوعطا فرهنگ شریف (دلای عاشق) برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

فرهنگ شریف

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت دریاچه نور منوچهر طاهرزاده برای تار

نت دریاچه نور منوچهر طاهرزاده برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

منوچهر طاهرزاده

قیمت نت:5,000
تنظیم:
عقیل حدودی
نت آهنگ عاشقم من برای تار و سه تار

نت آهنگ عاشقم من برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی