تار

نت تار رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی

نت تار رقص بهار شهرداد روحانی برابر با اجرای اصلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت ساده تار رقص بهار شهرداد روحانی

نت ساده تار رقص بهار شهرداد روحانی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

شهرداد روحانی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
رضا سامیر
نت آهنگ ممد نبودی برای تار و قابل اجرا با سه تار و دیگر سازها

نت آهنگ ممد نبودی برای تار و قابل اجرا با سه تار و دیگر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ عزیزم دست نگهدار برای تار و سه تار و اکثر سازها

نت آهنگ عزیزم دست نگهدار برای تار و سه تار و اکثر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

سورن الكساندر مايليان

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار همین خوبه ابی و شادمهر

نت تار همین خوبه ابی و شادمهر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

شادمهر عقیلی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت تصنیف از خون جوانان وطن برای تار و قابل اجرا با سه تار

نت تصنیف از خون جوانان وطن برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

عارف قزوینی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف آتش در نیستان شهرام ناظری برای تار قابل اجرا با سه تار

نت تصنیف آتش در نیستان شهرام ناظری برای تار قابل اجرا با سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

جلال ذوالفنون

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف ما سر خوشان مست محمدرضا شجریان برای تار قابل اجرا با سه تار

نت تصنیف ما سر خوشان مست محمدرضا شجریان برای تار قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

محمد رضا لطفی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت اتود راست پنجگاه علی اصغر عربشاهی برای تار و سه تار

نت اتود راست پنجگاه علی اصغر عربشاهی برای تار و سه تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علی اصغر عربشاهی

قیمت نت:7,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی