تار

نت تار بیا ببندیم کوله بار سفر هنگامه

نت تار بیا ببندیم کوله بار سفر هنگامه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

رامین زمانی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار مردان خدا شهرام ناظری

نت تار مردان خدا شهرام ناظری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

کیخسرو پورناظری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار آرام جان محمدرضا شجریان

نت تار آرام جان محمدرضا شجریان


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

عارف قزوینی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت تار راضی مشو هایده

نت تار راضی مشو هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فضل الله توکل

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت تار چهارمضراب ماهور درویش خان

نت تار چهارمضراب ماهور درویش خان


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

غلامحسین درویش‌

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار اون دیار حمیرا

نت تار اون دیار حمیرا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

بابک رادمنش

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت تار دل سرده سرده هایده

نت تار دل سرده سرده هایده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فضل الله توکل

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت تار کمان ابرو علیرضا افتخاری

نت تار کمان ابرو علیرضا افتخاری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

محمد آذری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت ساده تار بزن تار هایده

نت ساده تار بزن تار هایده


سطح:ساده
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی