تار

نت تار حباب حسین علیزاده

نت تار حباب حسین علیزاده


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حسین علیزاده

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار تو عید منی من بهار توام یادگار عمر

نت تار تو عید منی من بهار توام یادگار عمر


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

همایون شجریان

قیمت نت:50,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار من که مجنون توام مرضیه

نت تار من که مجنون توام مرضیه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

خدیجه مرتضایی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار ناوک مژگان نادر گلچین

نت تار ناوک مژگان نادر گلچین


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:50,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار باران سالار عقیلی

نت تار باران سالار عقیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

کیوان ساکت

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار از یاد رفته بیتا

نت تار از یاد رفته بیتا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فضل الله توکل

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار المنت لله مهسا وحدت ها لیلی

نت تار المنت لله مهسا وحدت ها لیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

عارف قزوینی

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار شور عاشقانه علیرضا افتخاری

نت تار شور عاشقانه علیرضا افتخاری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مرتضی نی داوود

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار رفتم الهه

نت تار رفتم الهه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

عطاالله خرم

قیمت نت:50,000
تنظیم:
ترنم عزتی