تار

نت تار لحظه احسان خواجه امیری

نت تار لحظه احسان خواجه امیری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

احسان خواجه امیری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تار پر بسته دلکش

نت تار پر بسته دلکش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

پرویز یاحقی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت تصنیف رویای هستی بنان برای تار

نت تصنیف رویای هستی بنان برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

حسینعلی ملاح

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار سلام فرمانده ابوذر روحی

نت تار سلام فرمانده ابوذر روحی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

مهدی بنی هاشمی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
النا یوسفی
نت سه تار رفتم در میخانه قابل اجرا با تار و دیگر سازها

نت سه تار رفتم در میخانه قابل اجرا با تار و دیگر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تار بیا که نوروزه سیما بینا

نت تار بیا که نوروزه سیما بینا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:10,000
تنظیم:
ترنم عزتی
نت سه تار شانه بنت شلبیه  محلی عربی  قابل اجرا با تار و دیگر سازها

نت سه تار شانه بنت شلبیه محلی عربی قابل اجرا با تار و دیگر سازها


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 0
آهنگساز:

محلی عربی

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف ای مه من برای تار و قابل اجرا با سه تار اصفهان فا

نت تصنیف ای مه من برای تار و قابل اجرا با سه تار اصفهان فا


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف بسته دام برای تار و قابل اجرا با  سه تار

نت تصنیف بسته دام برای تار و قابل اجرا با سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:10,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی