سبد خرید
0

انوشیروان روحانی

نت سنتور فریاد انوشیروان روحانی

نت سنتور فریاد انوشیروان روحانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت ساده سنتور آهنگ عزیز جون از انوشیروان روحانی

نت ساده سنتور آهنگ عزیز جون از انوشیروان روحانی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت ویولن آهنگ قسم به تو

نت ویولن آهنگ قسم به تو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانو آهنگ قسم به تو با تنظیم گروه نت دونی

نت پیانو آهنگ قسم به تو با تنظیم گروه نت دونی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد آهنگ قسم به تو به همراه آکورد

نت کیبورد آهنگ قسم به تو به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت گیتار آهنگ قسم به تو به همراه تبلچر و آکورد

نت گیتار آهنگ قسم به تو به همراه تبلچر و آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت فلوت آهنگ قسم به تو

نت فلوت آهنگ قسم به تو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سلطان قلبها برای تار با تنظیم داود شیرزاد خانی

نت سلطان قلبها برای تار با تنظیم داود شیرزاد خانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ گل سنگم برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزادخانی

نت آهنگ گل سنگم برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزادخانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی