سبد خرید
0

انوشیروان روحانی

نت سنتور حرف تازه

نت سنتور حرف تازه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور همه چیم یار از عارف

نت سنتور همه چیم یار از عارف


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت ویولن ای روزگار از عهدیه

نت ویولن ای روزگار از عهدیه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
اعظم یار احمدی
نت سنتور آهنگ گل سنگم با تنظیم گروه نت دونی سطح  متوسط

نت سنتور آهنگ گل سنگم با تنظیم گروه نت دونی سطح متوسط


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت ساده گل سنگم برای سنتور با تنظیم گروه نت دونی

نت ساده گل سنگم برای سنتور با تنظیم گروه نت دونی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت سنتور قمار زندگی

نت سنتور قمار زندگی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت دو صدایی سلطان قلبها برای سنتور

نت دو صدایی سلطان قلبها برای سنتور


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت ویولن آهنگ افسوس

نت ویولن آهنگ افسوس


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
ریحانه نوری
نت کیبورد آهنگ افسوس به همراه آکورد

نت کیبورد آهنگ افسوس به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:4,000
تنظیم:
ریحانه نوری