ابوالفضل مقدم

نت و تبلچر آهنگ آذربایجانی yandirdin qalbimi aman برای همنوازی دو گیتار

نت و تبلچر آهنگ آذربایجانی yandirdin qalbimi aman برای همنوازی دو گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:4,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت آهنگ آذربایجانی yandirdin qalbini aman برای کلارینت

نت آهنگ آذربایجانی yandirdin qalbini aman برای کلارینت


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت پیانو آهنگ آذربایجانی yandirdin qalbimi aman

نت پیانو آهنگ آذربایجانی yandirdin qalbimi aman


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:4,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت ساکسوفون آلتو آهنگ bagdad از آیلا چلیک

نت ساکسوفون آلتو آهنگ bagdad از آیلا چلیک


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

آیلا چلیک

قیمت نت:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت کلارینت آهنگ ترکیه ای bagdad از ayla celik

نت کلارینت آهنگ ترکیه ای bagdad از ayla celik


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

آیلا چلیک

قیمت نت:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
پارتیتور آهنگ چشم های گریان از واسیلیس سالیاس برای ساز های بادی ( محرم )

پارتیتور آهنگ چشم های گریان از واسیلیس سالیاس برای ساز های بادی ( محرم )


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

واسیلیس سالیاس

قیمت نت:5,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت محرمی آهنگ مظلوم حسین جان برای ترومپت و ساکسوفون

نت محرمی آهنگ مظلوم حسین جان برای ترومپت و ساکسوفون


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت آهنگ عربی انت عمری از ام کلثوم برای فلوت

نت آهنگ عربی انت عمری از ام کلثوم برای فلوت


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد عبدالوهاب

قیمت نت:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت آهنگ  Clair de Lune از Claude Debussy  برای پیانو

نت آهنگ Clair de Lune از Claude Debussy برای پیانو


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

کلود دبوسی

قیمت نت:2,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم