قوانین و مقررات

کلیه فعالیت های سایت برابر با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است .

قانون یک : نت هایی که در سایت ثبت می شوند می بایستی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشند .

قانون دوم : تایید نت ها در کمتر از یک ساعت صورت خواهد گرفت ولی حداکثر این زمان 24 ساعت می باشد .

قانون سوم : هزینه خرید تنها در صورتی از حساب خریداران کم خواهد شد که محصول یا نت موسیقی مورد نظر به دستشان رسیده باشد .

قانون چهارم : درصورتی که در زمان انجام تراکنش به هردلیلی ارتباط کاربر با اینترنت قطع شود مبلغ تراکنش به حساب کاربر عودت داده خواهد شد .

قانون پنجم : تایید یا رد نت ها به صلاحدید مدیریت وب سایت می باشد و مدیریت وب سایت به هر دلیلی می تواند یکی نت ثبت شده را از سایت حذف نماید .

قانون پنجم : نگهداری سایت نت دونی هزینه بردار است و برای تامین این هزینه ها از هر فروش کاربران یک تا ده درصد به عنوان پورسانت سایت در نظر گرفته خواهد شد

قانون ششم :  وب سایت موظف است حداکثر ظرف هفت ساعت کاری درخواست های برداشت وجه را به فروشنگان نت پاسخ و به حسابشان واریز کند.

قانون هفتم : نت هایی که به هر دلیلی توسط کارشناسان ما تایید نشود به مدت 72 ساعت بایستی توسط کاربر ارسال کننده ویرایش شوند در غیر اینصورت از دیتا بیس حذف خواهد شد .