سبد خرید
0

کمانچه

پارتیتور قطعه بندباز

پارتیتور قطعه بندباز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 18
آهنگساز:

علینقی وزیری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد

پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 14
آهنگساز:

غلامحسین درویش‌

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
پارتیتور تصنیف آهوی وحشی

پارتیتور تصنیف آهوی وحشی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 36
آهنگساز:

حسین علیزاده

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
پارتیتور چهارمضراب بیات ترک

پارتیتور چهارمضراب بیات ترک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 23
آهنگساز:

حسین علیزاده

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی