سبد خرید
0

وکال

نت  پیانو آذری آهنگ یادما دوشدو برای پیانو و آواز

نت پیانو آذری آهنگ یادما دوشدو برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ نیچین گلمدین برای پیانو آواز

نت آذری آهنگ نیچین گلمدین برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ آرزویاباخ (ینه اوباغ الایدی ) برای پیانو و وکال

نت آذری آهنگ آرزویاباخ (ینه اوباغ الایدی ) برای پیانو و وکال


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ گوزوم دوشدو برای پیانو آواز

نت آذری آهنگ گوزوم دوشدو برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ سنین گزلرین برای پیانو آواز

نت آذری آهنگ سنین گزلرین برای پیانو آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی آذری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت برای  ترانه محلی هی یار جهت اجرا آکاپلا

نت برای ترانه محلی هی یار جهت اجرا آکاپلا


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

روبیک گریگوریان

قیمت نت:1,000
قیمت ویدئو:1,000
تنظیم:
پویا قیامی
نت آهنگ فیلم قاینانا   دیلبر نغمسی   برای پیانو وکال

نت آهنگ فیلم قاینانا دیلبر نغمسی برای پیانو وکال


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

فکرت امیروف

قیمت نت:5,500
قیمت ویدئو:5,500
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت پیانو وکال آهنگ نارگیله قادانی من آلیم

نت پیانو وکال آهنگ نارگیله قادانی من آلیم


سطح:سخت
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

توفیق قولیف

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت اصلی پیانو و آواز یادیندامی (yadindami)

نت اصلی پیانو و آواز یادیندامی (yadindami)


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

خیام میرزاده

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد