سبد خرید
0

وکال

نت اصلی پیانو و آواز یادیندامی (yadindami)

نت اصلی پیانو و آواز یادیندامی (yadindami)


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

خیام میرزاده

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ گل گلدون برای پیانو و آواز سطح پیشرفته

نت آهنگ گل گلدون برای پیانو و آواز سطح پیشرفته


سطح:سخت
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

فریدون شهبازیان

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت موسیقی  پریشونم برای پیانو وآواز

نت موسیقی پریشونم برای پیانو وآواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

رضا چشم شب

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ جان مریم برای پیانو و آواز با تنظیم الیاس مهرزاد

نت آهنگ جان مریم برای پیانو و آواز با تنظیم الیاس مهرزاد


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

کامبیز مژدهی

قیمت نت:5,500
قیمت ویدئو:5,500
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت پیانوی آذری کرعرب

نت پیانوی آذری کرعرب


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

فکرت امیروف

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت پنجردن داش گلیر برای پیانو و آواز

نت پنجردن داش گلیر برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

خالق ماهنی سی

قیمت نت:5,500
قیمت ویدئو:5,500
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آهنگ لاله لر برای پیانو وآواز

نت آذری آهنگ لاله لر برای پیانو وآواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری آغاشدان آلما درم ساتارام برای پیانو و آواز

نت آذری آغاشدان آلما درم ساتارام برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

محلی آذربایجان

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آذری نازنده سوگیلیم یادوما دوشدو برای پیانو به همراه نت آوازی

نت آذری نازنده سوگیلیم یادوما دوشدو برای پیانو به همراه نت آوازی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

رشید بهبودوف

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد