سبد خرید
0

ترومپت

پارتیتور نت آهنگ امام علی برای گروه ساز بادی مناسب ایام محرم

پارتیتور نت آهنگ امام علی برای گروه ساز بادی مناسب ایام محرم


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 11
آهنگساز:

فرهاد فخرالدینی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
پارتیتور مارش عزا برای گروه ساز بادی مناسب محرم

پارتیتور مارش عزا برای گروه ساز بادی مناسب محرم


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

نا شناخته

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت آهنگ شب به گلستان برای گروه ساز بادی مناسب محرم

نت آهنگ شب به گلستان برای گروه ساز بادی مناسب محرم


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

داریوش رفیعی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
پارتیتور آهنگ کویر برای ارکستر پاپ

پارتیتور آهنگ کویر برای ارکستر پاپ


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 43
آهنگساز:

حسن شماعی‌زاده

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
امیرسالار اسماعیلی
نت آهنگ معروف اسپانیایی Despacito برای ترومپت

نت آهنگ معروف اسپانیایی Despacito برای ترومپت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

لوییس فانسی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت آهنگ البیمبو برای ترومپت

نت آهنگ البیمبو برای ترومپت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

پل موریا

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
پل موریا
آهنگ شترداران دوئت ترومپت و ساکسوفون برای محرم

آهنگ شترداران دوئت ترومپت و ساکسوفون برای محرم


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

نا شناخته

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت آهنگ نغمه‌ی عاشقی مناسب ایام محرم برای ترومپت و ساکسوفون

نت آهنگ نغمه‌ی عاشقی مناسب ایام محرم برای ترومپت و ساکسوفون


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

نا شناخته

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت قطعه ارتشی مناسب محرم  ساکسوفون و ترومپت

نت قطعه ارتشی مناسب محرم ساکسوفون و ترومپت


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

نا شناخته

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم